Zapraszamy do KALENDARZA WYDARZEŃ - terminy zjazdów, szkolenia otwarte, szkolenia bezpłatne, warsztaty. /Przerwa świąteczna w pacy sekretariatu: 20.12.2017 - 7.01.2018/ Rekrutacja na edycję wiosenną studiów podyplomowych już uruchomiona!

Studia dla nauczycieli Montessori

Instytut Kształcenia Kadr Oświatowych Edulabor w Kaliszu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Polski Instytut Montessori ogłaszają współpracę przy organizacji kwalifikowanych studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotowych. Studia organizowane są zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, moduł 4: Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć́).

W ramach współpracy IKKO Edulabor oraz Polskiego Instytut Montessori nauczyciele, którzy legitymują się dyplomem ukończenia kursu PIM mogą korzystać z całej oferty studiów podyplomowych i uzyskiwać zaliczenie różnic programowych jakie zrealizowali w trakcie szkolenia PIM. Zmniejsza to liczbę zjazdów i godzin obowiązkowych.

Jeśli chcecie Państwo nabyć nowe kwalifikacje nauczycielskie a ukończyliście wcześniej kurs PIM, to zapraszamy do indywidualnego kontaktu w celu określenia, jakie obszary z zakresu kursu PIM mogą zostać zaliczone na poczet zajęć studiów podyplomowych na interesującym Państwa kierunku.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Pozostajemy do dyspozycji i odpowiemy na zapytania z Państwa strony.

Opis studiów

Program studiów łączy umiejętności zdobyte na kursach PIM oraz część merytoryczną i dydaktyczną przygotowująca do realizacji podstawy programowej danego przedmiotu/ bloku przedmiotów.

Opis studiów:

  • Liczba semestrów – 3
  • Modułowość programu studiów:

Moduł I – przygotowanie w zakresie merytorycznym

Moduł II – dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym z wykorzystaniem umiejętności zdobytych na kursach PIM (minimum 60 h) dla każdego przedmiotu

Moduł III – praktyka (60 h dla każdego przedmiotu)

  • Liczba punktów ECTS – 65
Edycja studiów skorelowana czasowo z kursami PIM - 2017/2018

Edycja studiów skorelowana czasowo z kursami PIM – 2017/2018

Rozpoczęcie studiów: czerwiec 2017

Zakończenie studiów: sierpień/wrzesień 2018

W ramach studiów odbywają się maksymalnie 4 zjazdy stacjonarne w Kaliszu. Pomiędzy zjazdami studenci pracują online na platformie szkoleniowej oraz odbywają praktyki.

Studia dają możliwość zblokowania studiów tak, aby nauczyciele mogli kształcić się w obszarach:

Nauk ścisłych:

Kierunek: Nauczanie matematyki i informatyki

Nauk przyrodniczych

Kierunek: Nauczanie Biologii i Przyrody

Nauk humanistycznych:

Kierunek: Nauczanie Historii i WOS

Nauk artystycznych:

Kierunek: Nauczanie Plastyki i Muzyki oraz Nauczanie Plastyki i Techniki

Terminy zjazdów:

Studia dedykowane dla PIM 2017 2018

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przedłużenia rekrutacji.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana.

Oferta studiów wakacyjnych 2017 dla nauczycieli szkół Montessori

Oferta studiów wakacyjnych 2017 dla nauczycieli szkół Montessori

Studia nadają kwalifikacje do jednego przedmiotu (za wyjątkiem kierunku Nauczanie matematyki i informatyki). W ramach tych studiów absolwenci PIM są zwolnieni z udziału w zjeździe metodycznym

STUDIA PODYPLOMOWE Edycja wakacyjna 2017/2018

Kierunek Uruchomienie Zakończenie studiów Cena (+200 zł wpisowe)
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Fizyka dla nauczycieli czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Chemia dla nauczycieli czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Historia dla nauczycieli czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Biologia dla nauczycieli czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Geografia dla nauczycieli czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Matematyka i informatyka – nauczanie drugiego przedmiotu czerwiec 2017 wrzesień 2017 3000
Doradztwo zawodowe i edukacyjne czerwiec 2017 wrzesień 2017 2550
Oligofrenopedagogika

z elementami integracji sensorycznej

czerwiec 2017 wrzesień 2017 2550
Oligofrenopedagogika -uzupełnienie po kursie kwalifikacyjnym czerwiec 2017 sierpień 2017 1000
Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu czerwiec 2017 listopad 2017 3000
Organizacja i zarządzanie oświatą czerwiec 2017 sierpień 2017 2250
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza czerwiec 2017 wrzesień 2017 2550
Surdopedagogika czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Terapia pedagogiczna

i socjoterapia

 

czerwiec 2017 wrzesień 2017 2550
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych czerwiec 2017 wrzesień 2017 2550
Tyflopedagogika czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Wspieranie rozwoju i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu czerwiec 2017 sierpień 2017 2550
Wychowanie fizyczne czerwiec 2017 listopad 2017 3000

Terminarz zjazdów edycji wakacyjnej:

– Kierunki rozpoczynające w czerwcu a kończące w sierpniu:

24.06 – 7.07.2017 (14 dni zajęć)

04-06.08.2017 (3 dni zajęć) (zajęcia z metodyki, absolwenci kursu PIM są zwolnieni z uczestnictwa)

21.08-31.08.2017 (11 dni zajęć)

+ Zajęcia online (poprzez platformę szkoleniową)

– Kierunki rozpoczynające w czerwcu a kończące we wrześniu:

24.06 – 7.07.2017 (14 dni zajęć)

21.08-31.08.2017 (11 dni zajęć)

9-10.09.2017 (2 dni zajęć)

16-17.09 (2 dni zajęć) (zajęcia z metodyki, absolwenci kursu PIM są zwolnieni z uczestnictwa)

23-24.09.2017 (2 dni zajęć)

+ Zajęcia online (poprzez platformę szkoleniową)

Kierunki rozpoczynające w czerwcu a kończące w listopadzie:

24.06 – 5.07.2017 (12 dni zajęć)

21.08-30.08.2017 (10 dni zajęć)

9-10.09.2017 (2 dni zajęć)

23-24.09.2017 (2 dni zajęć) (zajęcia z metodyki, absolwenci kursu PIM są zwolnieni z uczestnictwa)

07-08.10.2017 (2 dni zajęć)

21-22.10.2017 (2 dni zajęć) (zajęcia z metodyki, absolwenci kursu PIM są zwolnieni z uczestnictwa)

18-19.11. 2017 (2 dni zajęć)

25-26.11.2017 (2 dni zajęć)

+ Zajęcia online (poprzez platformę szkoleniową)

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przedłużenia rekrutacji.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana.

Harmonogram płatności edycji wakacyjnej

Harmonogram płatności edycji wakacyjnej:

  1. Dla kierunków rozpoczynających się w czerwcu a kończących w sierpniu:

Czesne 2550,00

Termin płatności Opłata jednorazowa Opłata miesięczna
30.06.2017 2550 850
30.07.2017 850
30.08.2017 850

Czesne 3000,00

Termin płatności Opłata jednorazowa Opłata miesięczna
30.06.2017 3000 1000
30.07.2017 1000
30.08.2017 1000

Czesne 2250,00

Termin płatności Opłata jednorazowa Opłata miesięczna
30.06.2017 2250 750
30.07.2017 750
30.08.2017 750

Czesne 1000,00

Termin płatności Opłata jednorazowa Opłata miesięczna
30.06.2017 1000 350
30.07.2017 350
30.08.2017 300
  1. Dla kierunków rozpoczynających się w czerwcu a kończących we wrześniu:

Czesne 2550,00

Termin płatności Opłata jednorazowa Opłata miesięczna
30.06.2017 2550 630
30.07.2017 630
30.08.2017 630
30.09.2017 660

Czesne 3000,00

Termin płatności Opłata jednorazowa Opłata miesięczna
30.06.2017 3000 750
30.07.2017 750
30.08.2017 750
30.09.2017 750
  1. Dla kierunków rozpoczynających się w czerwcu a kończących w listopadzie:

Czesne 3000,00

Termin płatności Opłata jednorazowa Opłata miesięczna
30.06.2017 3000 600
30.07.2017 600
30.08.2017 600
30.09.2017 600
30.10.2017 600
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line