EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Mediacje gospodarcze

Obszary naszego działania (rodzaje konfliktów):

 • niewywiązywanie się z postanowień umów
 • nieterminowe spłaty zobowiązań
 • nieetyczne działania konkurencyjne
 • nadużywanie własności intelektualnej
 • problemy związane z podziałami, czy przejęciami firm

Korzyści płynące z wyboru mediacji gospodarczej jako drogi konstruktywnego rozwiązywania konfliktów:

 • oszczędność czasu i kosztów w stosunku do sprawy sądowej
 • trwała, samodzielnie wypracowana ugoda zawierająca realne i wykonalne rozwiązania
 • możliwość kontynuacji współpracy biznesowej lub pokojowego sposobu na jej zakończenie
 • satysfakcja dla obu stron sporu
 • budowa pozytywnego wizerunku w biznesie

Mediacja gospodarcza jest rozwiązaniem alternatywnym wobec rozstrzygnięcia sporu przez sąd.

Ugoda zawarta z pomocą mediatora, po zatwierdzeniu przez sąd, nabiera mocy prawnej ugody sadowej czy wyroku sądowego. Może stanowić tytuł do egzekucji w przypadku niewywiązywania się z jej zapisów.

Chcę zgłosić mediację. Jak to zrobić?

 1. Pobierz i wypełnij wniosek zgłoszenia mediacji.

2. Wpłać opłatę wstępną (zgodnie z cennikiem zawartym we wniosku).

3. Wyślij wypełniony wniosek na nasz adres mailowy sekretariat@edulabor.pl

4. Poczekaj na kontakt naszych mediatorów. Przewidywany czas kontaktu ze stronami to 48 h od wpłynięcia wniosku i wniesienia opłaty wstępnej. 

5. Jeśli nie jesteś pewien czy twoja sprawa ma szansę na rozwiązanie drogą mediacji skonsultuj się z nami telefonicznie. Rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy na wszelkie pytania. 

Tel. 608 177 070, 660 760 322

W przypadku mediacji rodzinnych, rozwodowych, cywilnych, gospodarczych zawsze pracujemy ze stronami w mieszanej parze mediacyjnej, w której jest mediatorka i mediator. To zapewnia poczucie równowagi i większego komfortu stronom niezależnie od płci.