EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Mediacje rodzinne i rozwodowe

Obszary naszego działania (rodzaje konfliktów):

 • sytuacje konfliktów pomiędzy małżonkami / partnerami
 • konflikty rodzicielskie (spory między rodzicami a dziećmi)
 • sytuacje rozwodu i separacji małżonków, gdy strony muszą ustalić podział majątku, zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów, itp.

W przypadku mediacji rodzinnych pokojowe rozwiązanie sporu jest bardzo ważne, ponieważ strony pozostają ze sobą w bliskiej i trwałej relacji. Od wzajemnie akceptowanego porozumienia zależy często dalsze funkcjonowanie rodziny.

Korzyści z wyboru mediacji rodzinnej i rozwodowej jako drogi do konstruktywnego rozwiązania konfliktu:

 • Wypracowanie rozwiązania w mediacji trwa krócej niż postępowanie sądowe i wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami (finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi)
 • Zazwyczaj mediacja pozwala uniknąć dużych kosztów finansowych i emocjonalnych, związanych z zaognieniem sporu.
 • Mediacja rozwodowa pozwala na kontynuowanie relacji pomiędzy rozstającą się parą w oparciu o więzi i role rodzicielskie, a nie, jak w trakcie trwania związku, małżeńskie.
 • Mediacja rodzinna nie wyklucza korzystania z pomocy innych ekspertów: psychoterapeutów, prawników, psychologów rozwojowych.
 • Mediacja umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia. 
 • W mediacji każdy z członków rodziny lub społeczności może zabrać głos, przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość i one stanowią podstawę wspólnej decyzji.
 • Mediacja daje szansę na to, iż członkowie rodziny ponownie zaczną ze sobą rozmawiać ponieważ mediatorzy pomagają tonować emocje i kierować je na konstruktywne tory; przejść od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości.
 • W mediacji strony decydują samodzielnie. W nieformalnej atmosferze, spokojnie i bez pośpiechu mogą gruntownie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i wybrać takie, które najlepiej służą ich rodzinie .

Regulacje prawne mediacji rodzinnych:

Mediacje rodzinne w kodeksie postępowania cywilnego zostały uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego w artykułach: 436 kpc, 4452 kpc, 5702 kpc i 1831 kpc.

Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego istnieje możliwość dokonania ustaleń w drodze mediacji na zgodny wniosek stron przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

Zawsze jest to proces dobrowolny, a mediatora obowiązuje poufność, również w stosunku do sądu. W przypadku zawarcia ugody sąd przeprowadza postępowanie, co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

Chcę zgłosić mediację. Jak to zrobić?

 1. Pobierz i wypełnij wniosek zgłoszenia mediacji.

2. Wpłać opłatę wstępną (zgodnie z cennikiem zawartym we wniosku).

3. Wyślij wypełniony wniosek na nasz adres mailowy sekretariat@edulabor.pl

4. Poczekaj na kontakt naszych mediatorów. Przewidywany czas kontaktu ze stronami to 48 h od wpłynięcia wniosku i wniesienia opłaty wstępnej. 

5. Jeśli nie jesteś pewien czy twoja sprawa ma szansę na rozwiązanie drogą mediacji skonsultuj się z nami telefonicznie. Rozwiejemy Twoje wątpliwości i odpowiemy na wszelkie pytania. 

Tel. 608 177 070, 660 760 322

W przypadku mediacji rodzinnych i rozwodowych zawsze pracujemy ze stronami w mieszanej parze mediacyjnej, w której jest mediatorka i mediator. To zapewnia poczucie równowagi i większego komfortu stronom obu płci.