EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Ostatnie wolne miejsca! – sprawdź stan rekrutacji.

Poniżej znajdują się informacje o stanie rekrutacji. Informujemy, iz ze względu na pandemię niektóre z kierunków mają ograniczona liczbę miejsc w grupach.

Jak zapisać się na studia?

EDULABOR – NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPLSKI W JEDNYM MIEJSCU

1. Zapisz się on line.

2. W ciągu następnego dnia roboczego otrzymasz z Biura rekrutacji maila z dokumentami rekrutacyjnymi oraz szczegółami organizacyjnymi.

3. Wydrukuj dokumenty i dostarcz je do naszego Biura Rekrutacji osobiście lub prześlij je pocztą.

4. Otrzymasz numer kota do wpłaty rekrutacyjnej.

Drogi kandydacie! Pamiętaj, że samo zgłoszenie poprzez stronę internetową nie gwarantuje rezerwacji miejsca. Niezbędne jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Aktualizacja stanu naboru
Kierunek Stan rekrutacji Uwagi
1. Akademia tutoringu szkolnego Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
2. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
3. Chemia dla nauczycieli -nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
4. Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
5. Doradztwo zawodowe i edukacyjne z tutoringiem szkolnym i nauczanie Przedsiębiorczości W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
8. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – tyflopedagogika W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i niepełnosprawnością wzrokową – surdopedagogika i tyflopedagogika W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
10. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
11. Filozofia i etyka –nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
12. Fizyka dla nauczycieli-nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
13. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
14. Informatyka i nowoczesne technologie komputerowe W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
15. Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej –przygotowanie dydaktyczne Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
16. Język polski dla nauczycieli -nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
17. Język polski jako język obcy –nauczanie przedmiotu Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
18. Logopedia Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
19. Matematyka dla nauczycieli -nauczanie przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
20. Nauczanie biologii Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
21. Nauczanie biologii i geografii Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
22. Nauczanie geografii Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
23. Nauczanie przyrody Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
24. Nauczanie biologii i przyrody Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
25. Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie (EDB + WOS) Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
26. Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
27. Nauczanie historii Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
28. Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (Historia + WOS) Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
29. Nauczanie muzyki Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
30. Nauczanie muzyki, plastyki, techniki Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
31. Nauczanie plastyki Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
32. Nauczanie plastyki, muzyki Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
33. Nauczanie plastyki, techniki Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
34. Nauczanie techniki Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
35. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
36. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie (WOS + WDŻ) W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
37. Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
38. Organizacja i zarządzanie oświatą Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 17.10.2020
39. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
40. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
41. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
42. Pedagogika opiekuńczo –wychowawcza i pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
43. Pedagogika resocjalizacyjna W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
44. Przygotowanie pedagogiczne –dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
45. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych Ostatnie wolne miejsca ! Wkrótce zamknięcie grupy. Rozpoczęcie 18.10.2020
46. Socjoterapia Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
47. Wczesne wspomaganie rozwoju W trakcie Przewidziane rozpoczęcie 21.11.2020
48. Wychowanie fizyczne dla nauczycieli Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
49. Zajęcia kreatywne i rozwijające dla dzieci Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
50. Zarządzanie i marketing w niepublicznych placówkach oświatowych Rekrutacja zakończona Kolejna rekrutacja – marzec 2021
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line