EduLABOR
×

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

450,00 

Informacje o kursie

UKOŃCZENIE KURSU: umożliwia przyjmowanie stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich itp.), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

Kwalifikacje: uprawnienia pedagogiczne dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 391)

Program kursu/Świadectwo

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U.z 2019 r. poz. 391) potwierdzające przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle.

Program kursu

Lp. Zakres treści realizowanych zajęć – dział programowy Liczba godzin

 

1 Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5
2 Elementy psychologii w komunikacji
i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” 8

 

3 Metodyka praktycznej nauki zawodu 27
4 Umiejętności dydaktyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy 8
5 Razem 48

Organizacja zajęć/Kadra prowadząca

Szkolenie realizowane jest ONLINE w trybie zajęć w czasie rzeczywistym.

Aktualne terminy zjazdów w najbliższej edycji otwartej:

Daty i godziny spotkań:
19,20,21.04 – godziny 16.30 – 20.30
26,27.04- godziny 16.30 – 20.30
08,09, 10.05 – godziny 16.30 – 20.30

Kończysz kurs i nabywasz nowe kwalifikacje!

Jeśli chcesz zamówić kurs zamknięty dla firmy zapoznaj się z informatorem: Oferta Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kadra prowadząca:

Agnieszka Bartosik

Wykładowca akademicki, mediator sądowy, cywilny i biznesowy, certyfikowany trener Insights®Discovery, terapeutka pedagogiczna, oligofrenopedagog,  Członek Polskiego Centrum Mediacji.

Autorka programu kursu Pedagogicznego dla Instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdzonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pracownik naukowo- dydaktyczny i kierownik merytoryczny kierunków studiów na kilku wiodących uczelniach Wielkopolski. Wieloletni dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Andrzej Bartosik 

Profesjonalny Certyfikowany Mentor i Coach Biznesowy, coach life, mediator sądowy, cywilny i biznesowy, trener, wykładowca akademicki, , doradca zawodowy, pracownik naukowo – dydaktyczny WWSSE. Członek EMCC Poland oraz Polskiego Centrum Mediacji.

Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w dużej firmie korporacyjnej i produkcyjnej na stanowisku kierowniczym. Od 2011 roku współpracuje z uczelniami wyższymi dzieląc się swoim doświadczaniem jako wykładowca i szkoleniowiec.

Wariant kursu dla firm (informator) - zamów szkolenie zamknięte dla swoich pracowników

Proszę kliknąć link w celu pobrania informatora dla firm:

Oferta Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.