EduLABOR
×

Mediacje rówieśnicze w szkole – procedury wdrażania w szkole i placówkach oświatowych

399,00 

Informacje o szkoleniu

 • Forma szkolenia – szkolenie online za pomocą platformy szkoleniowej.
 • Liczba godzin: 4 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu, z powodzeniem zaliczyć  i ukończyć całość kursu)

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z metodami alternatywnego rozwiązania sporów (ADR – alternative dispute resolution),  a w szczególności z zasadami i regułami mediacji.

Szczególny nacisk kładziony jest na mediacje rówieśnicze w szkole – zasady organizacji.

Program szkolenia jest przygotowany w oparciu  w oparciu o wytyczne dotyczące przebiegu procesu mediacji rówieśniczych wskazanymi przez Rzecznika Praw Dziecka oraz w zgodzie ze standardami Polskiego Centrum Mediacji.

Agnieszka Bartosik – mediator sądowy, mediator w sprawach rodzinnych i cywilnych oraz o rozwód i separację. Wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Właścicielka Kancelarii Mediacyjnej Primum Pactum z siedzibą w Poznaniu i Kaliszu.

Andrzej Bartosik – mediator sądowy, mediator w sprawach rodzinnych i cywilnych oraz o rozwód i separację. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Coach i mentor biznesowy.  Mediator Kancelarii Primum Pactum

Kwalifikacje/kompetencje

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ogólnej wiedzy na temat ADR oraz poszerzonej wiedzy na temat mediacji
 • zasad i reguł mediacji
 • mediacji rówieśniczej jako metody rozwiązywania konfliktów w szkołach
 • procedury wdrażania mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych
 • przebiegu mediacji rówieśniczych
 • dokumentacji placówek oświatowych w realizacji mediacji rówieśniczych
 • podstaw prawnych mediacji oraz mediacji w oświacie

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

 

Organizacja zajęć

Szkolenie online – realizowane jest za pomocą profesjonalnej platformy szkoleniowej. Po zapisie i opłaceniu kursu otrzymujesz:

 • dostęp do wykładów online (poznasz naszych fantastycznych wykładowców)
 • materiały szkoleniowe
 • wykłady podsumowujące moduły
 • testy zaliczeniowe

Realizujesz kurs w domu, w swoim tempie, zaliczasz kolejno pojawiające się moduły szkolenia, masz dostęp do wielu materiałów dodatkowych.

Kończysz kurs i nabywasz nowe kompetencje!

To szkolenie dostępne jest również jako szkolenie stacjonarne dla Rady Pedagogicznej.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani organizacją powyższego szkolenia dla Państwa placówki/szkoły zapraszamy do przesłania zapytania na adres: biuro@edulabor.pl 

Prosimy o podanie podstawowych danych:

 • przewidywana liczba uczestników ( w przybliżeniu)
 • miejscowość w jakiej ma się odbyć szkolenie
 • ewentualny preferowany termin szkolenia
 • dane kontaktowe

W ciągu 24 godzin przygotowujemy i przesyłamy ofertę.

 

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.