EduLABOR
×

Kurs mediatora szkolnego/oświatowego – koordynator i edukator mediacji rówieśniczych w szkole/placówce + pakiet wzorów dokumentacji Szkolnego Koła Mediacji

1400,00 

Informacje o kursie

Forma szkolenia: ONLINE

Liczba godzin: 40 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu i ukończyć całość kursu)

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników szkół i placówek oświatowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli/pracowników szkół i placówek oświatowych do prowadzenia mediacji szkolnych i wdrażania mediacji rówieśniczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

  1. Specyfikę prowadzenia mediacji w sprawach rówieśniczych i szkolnych
  2. Funkcje i zadania mediatora w mediacjach rówieśniczych i szkolnych, oświatowych
  3. Organizację mediacji szkolnych i rówieśniczych w placówkach oświatowych, zasady, przebieg i etapy mediacji, procedury, zakres szkoleń dla kandydatów na mediatorów rówieśniczych.
  4. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych i szkolnych
  5. Dokumentację przygotowywaną i prowadzoną przez mediatora, dokumentację Szkolnego Koła Mediacji
  6. Prawne aspekty mediacji szkolnych i rówieśniczych

Kwalifikacje/kompetencje

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą przygotowani do prowadzenia mediacji szkolnych oraz do wdrażania mediacji rówieśniczych w szkole/ placówce oświatowej.

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat Mediatora szkolnego. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.