EduLABOR
×

Pomoc nauczyciela w przedszkolu i szkole – kurs zawodowy

1400,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 280

(jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu, z powodzeniem zaliczyć testy pośrednie i ukończyć całość kursu)

 

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać zatrudnienie w przedszkolach lub szkołach na stanowisku pomocy nauczyciela. 

To obecnie bardzo poszukiwany zawód ze względu na uwarunkowania prawne i obowiązki placówek oświatowych.

Obowiązkowo zatrudnia się  pomoc nauczyciela w przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w klasach I-IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów (§ 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kształcenia specjalnego):

1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

3) z autyzmem,

4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Fakultatywne również zatrudnia się pomoc nauczyciela

W przedszkolach i szkołach:

  • specjalnych,
  • integracyjnych,
  • ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi

oraz w przypadkach innych niepełnosprawności niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją, autyzm, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela (§ 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kształcenia specjalnego).

Kwalifikacje/kompetencje

Po ukończeniu kursu słuchacz będzie posiadał przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji pomocy nauczyciela dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z:

  • autyzmem,
  • niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • niepełnosprawnością ruchową

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo ukończenia kursu oraz suplement kompetencyjny. 

 

Organizacja zajęć

Szkolenie realizowane jest za pomocą profesjonalnej platformy szkoleniowej. Po zapisie i opłaceniu kursu otrzymujesz:

  • dostęp do wykładów online (poznasz naszych fantastycznych wykładowców) 🙂
  • materiały szkoleniowe
  • wykłady podsumowujące moduły
  • testy zaliczeniowe

Realizujesz kurs w domu, w swoim tempie, zaliczasz kolejno pojawiające się moduły szkolenia, masz dostęp do wielu materiałów dodatkowych.

Kończysz kurs i nabywasz nowe kwalifikacje!

 

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.