EduLABOR
×

Porozumienie bez przemocy (NVC) w praktyce szkolnej

499,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 20

(jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu i ukończyć całość kursu)

Grupa docelowa:

Odbiorcy: Zajęcia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się  w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.

 

Kwalifikacje/kompetencje

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego porozumiewania się z dziećmi, rodzicami / opiekunami w środowisku szkolnym.

Program szkolenia:

  1. NVC – wprowadzenie
  2. Dwa języki, dwa komunikaty: Język żyrafy vs język szakala w codziennym życiu szkoły.
  3. Kroki w Porozumieniu Bez Przemocy
  4. Budowanie relacji nauczyciel – rodzic, nauczyciel – dziecko, dziecko- dziecko.
  5. Prowadzenie rozmowy zgodnie z zasadami NVC.
  6. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pojawiających się w środowisku szkolnym. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) stworzył ponad 40 lat temu Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, były współpracownik Carla Rogersa – twórcy psychologii humanistycznej. Metoda to jest obecnie stosowana w 35 krajach świata:  w rodzinach, szkołach, biznesie, miejscach największych konfliktów zbrojnych, więzieniach – i wielu innych obszarach.

Szkolenie kończy się egzaminem odbywającym się na platformie E-learningowej.

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym doskonalenie zawodowe w zakresie metodyki Porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication – NVC).

© 2023 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.