EduLABOR
×

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w szkole – teczka pedagogów i wychowawców

1299,00 

Przedsprzedaż (zarezerwuj dostęp za 50% ceny). Kurs dostępny od 30.09.2023.

Zakup do dnia 31.08.2023 gwarantuje zniżkę.

Informacje o kursie

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, wychowawców), których obejmuje obowiązek udzielana wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz planowania i realizowania badań oraz działań diagnostycznych w szkole.

Taki obowiązek wynika z zapisów innymi:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1594)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami

Cel kursu:
Kurs ma na celu nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji w zakresie merytorycznego przygotowania z zakresu metodologii i technik badawczych jakie mogą zostać zastosowane w trakcie prowadzenia badań edukacyjnych w szkole w szczególności w obszarze wsparcie psychologiczno – pedagogicznego.

Obszary kursu:

 1. Podstawy prawne prowadzenia badań i działań diagnostycznych w szkole
 2. Organizacja prowadzenia badań i działań diagnostycznych w szkole
 3.  Współpraca osób odpowiedzialnych za realizację badań i działań diagnostycznych w szkole
 4.  Obszary badań w szkole
 5.  Metodologia badań pedagogicznych i diagnostycznych
 • cele badań pedagogicznych i diagnostycznych (jak je prawidłowo formułować)
 • narzędzia – przegląd narzędzi wraz z instruktarzem
 • opracowywanie wyników badań

6. Rekomendacje i wdrażanie działań w szkole

Pozwoli to uczestnikom tworzyć badania o wysokiej  jakości i przydatności.

Wyniki badań stanowią podstawę do tworzenia rekomendacji, proponowania zmian, które poprawiają działalność placówki w badanym obszarze (w szczególności w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole).

Pakiet materiałów pozwoli uczestnikom świadomie prowadzić badania i działania diagnostyczne w szkole oparte na sprawdzonej metodologii. Proponowanie praktyczne rozwiązania i materiały będą przydatne nauczycielom udzielającym wsparcia uczniom, rodzicom jak i innym nauczycielom. Zadane to szczególne jest uwidocznione w obowiązkach psychologów, pedagogów szkolnych i pedagogów specjalnych oraz wychowawców.

Świadectwo/Certyfikat + Materiały

Po ukończeniu kursu otrzymasz:

 • świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym doskonalenie zawodowe w zakresie kompetencji prowadzenia badań pedagogicznych.
 • Teczkę pedagoga i wychowawcy – prowadzenie badań i działań diagnostycznych w szkole (wersja online z licencją do wykorzystywania materiałów autorskich)

 

© 2023 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.