EduLABOR
×

Trening zastępowania agresji (TZA) z treningiem umiejętności społecznych (TUS)

999,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 40

(jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu i ukończyć całość kursu)

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI). W szczególności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z diagnozą spektrum autyzmu. TZA

 

Kwalifikacje/kompetencje

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć, opracowywania planu pracy grupy.

Trening Zastępowania Agresji (TZA) jest programem terapeutycznym mającym zapobiegać zachowaniom agresywnym. Wdraża się go także jako program interwencyjny, ukierunkowany na zmianę zachowania osób agresywnych. Trening stworzono z myślą o pracy z młodzieżą z placówek poprawczych, a później przystosowano do potrzeb szerokiej grupy odbiorców, dzięki czemu można go realizować w różnych instytucjach oświaty (przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich), placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy organizacjach i stowarzyszeniach o charakterze wychowawczym.

Szkolenie kończy się egzaminem odbywającym się na platformie E-learningowej.

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym doskonalenie zawodowe w zakresie kompetencji prowadzenia zajęć metodologią Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz Treningu Zastępowania Agresji (TZA).

© 2023 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.