EduLABOR
×

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS

699,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 18

(jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu i ukończyć całość kursu)

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI). W szczególności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z diagnozą spektrum autyzmu.

 

Kwalifikacje/kompetencje

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, studentów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć, opracowywania planu pracy grupy.

Szkolenie kończy się egzaminem odbywającym się na platformie E-learningowej.

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym doskonalenie zawodowe w zakresie kompetencji prowadzenia zajęć metodologią Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

© 2023 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.