EduLABOR
×

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – kurs potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS + pakiet materiałów dla trenerów

699,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 18 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu i ukończyć całość kursu)

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI) także dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z diagnozą spektrum autyzmu lub innym orzeczeniem, w którym zawarto rekomendację prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.

Uczestnicy kursu realizują cztery moduły:

  1. Czym jest strumieniowanie umięjętności ?
  2. Poszczególne kroki w skillstreamingowym treningu TUS
  3. Sesje skillstreamingu
  4. Poszczególne umięjętności społeczne – materiały dla trenera TUS wraz z omówieniem zastosowania w trakcie sesji.

Kurs prowadzony jest ONLINE na platformie szkoleniowej. Uczestnik samodzielnie reguluje tempo swojej pracy i realizuje poszczególne moduły.

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym doskonalenie zawodowe w zakresie kompetencji prowadzenia zajęć metodologią Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).  Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR jest zarejestrowaną placówką oświatową wpisana do rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych.

Po ukończeniu kursu i otrzymaniu certyfikatu uczestnicy mogą korzystać z pakietu materiałów dla trenerów TUS jakie wchodzą w skład kursu i umożliwiają prowadzenie sesji skillsteamingowych w metodologii A. Goldsteina.

 

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.