Wieloletnie doświadczenie, ponad 6,5 tysiąca absolwentów i klientów, najszersza oferta w regionie! ZAPRASZAMY!

Certyfikowany Coach Kognitywny

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki

na bazie kursu: Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy

akredytowany European Quality Award EMCC na poziomie Practitioner

 

 

 

Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jest skonstruowany tak, aby zdobyte kompetencje mogły być zastosowane w pracy:

·         Menedżerów różnych szczebli

·         Coachów, tutorów i trenerów biznesowych

·         Doradców i konsultantów

·         Pracowników działów personalnych, szkoleniowych oraz osoby zarządzające potencjałem ludzkim

·         Nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów od resocjalizacji oraz osoby wykonujące zawody pokrewne

·         Osoby zainteresowane rozwojem osobistym

·         Studentów i absolwentów studiów

·         Osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem i wspieraniem rozwoju

·         Pasjonatów rozwoju osobistego i kreatywności w działaniu

Filary korzyści udziału w kursie zawodowym w Bennewicz Instytut Kognitywistyki:

Kompetencyjne:

 • Zdobędziesz wiedzę jak budować efektywne zespoły
 • Jak zarządzać zespołem i rozwijać ludzi
 • Jak rozwijać siebie i innych aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy
 • Jak współpracować z innymi
 • Jak kreować siebie
 • Jak stawiać cele aby motywowały i jak z sukcesem je osiągać
 • Zdobędziesz wiedzę kim jesteś oraz kim chciałbyś być

Korzyści Emocjonalne:

 • Rozwiniesz talenty współpracowników, klientów, swoich dzieci
 • Poprawisz relacje z pracownikami, szefami
 • Dowiesz się jak pracować nad poprawą, budowaniem relacji
 • Dowiesz się jak kreować równowagę i szczęście
 • Dowiesz się jak odkryć drogę życiową i motywację
Prowadzący:

Maciej Bennewicz –  Założyciel Instytutu Kognitywistyki, Superwizor, Mentor

Anna Prelewicz – Dyrektor Programowy, Wykładowca i Trener Kognitywny, Coach, Mentor

Adresaci kursu:

Kurs rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanym coachingiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem, zyskają w programie coachingowego kursu certyfikacyjnego usystematyzowany materiał oraz wzmocnią kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń.  Poszczególne techniki i ćwiczenia można wykorzystać do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu coacha, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie prowadzenia coachingu indywidualnego o charakterze biznesowym oraz life-coachingu.

Podbudową programu jest podręcznik „Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach. Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych.

 

Metoda:

Kurs coachingu w Instytucie Kognitywistyki jest prowadzony metodą interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych. Każda partia materiału szkoleniowego zostaje praktycznie przećwiczona przez uczestników, aż do uzyskania biegłości i pełnego zrozumienia zagadnień.

Uczestnicy otrzymują również zestaw ponad 28 narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych.

Uczestnicy zostają wyszkoleni w zakresie samodzielnego budowania narzędzi coachingowych i skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych.

Praca w czasie kursu odbywa się w grupach maksymalnie 10 osobowych.

Każdy z uczestników poprowadzi 12 sesji treningowych ze swoim partnerem coachingowym.  Ponadto każdy z uczestników kursu odbędzie 12 sesji superwizji grupowej oraz 4 sesje superwizji indywidualnej w podwójnej relacji treningowej z partnerem w coachingu szkoleniowym.

W wyniku pomyślnie zdanego egzaminu Uczestnicy kursu otrzymają tytuł Certyfikowany Coach Kognitywny (Certified Cognitive Coach) – Soul, Life & Business Bazę programową stanowi rozszerzony zakres kursu Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesowego EQA EMCC[1]

To certyfikat przyznany pierwszemu kursowi polskiemu, powstałemu na podbudowie polskich doświadczeń biznesowych i edukacyjnych w oparciu o nowoczesną, światową wiedzę edukacyjną i coachingową. Autorem kursu i głównym trenerem jest Maciej Bennewicz.

Certyfikat zostanie przyznany w wyniku zaliczenia treningu interpersonalnego, całości kursu, prac i zadań domowych oraz  egzaminu praktycznego i teoretycznego. Egzamin teoretyczny będzie przebiegał w formie testu sprawdzającego. Końcowy egzamin praktyczny będzie polegał na przeprowadzeniu profesjonalnej sesji coachingowej z nieznanym, rzeczywistym klientem coachingu. Sesja egzaminacyjna będzie superwizowana i oceniana przez zespół coachów i będzie odbywała się publicznie, na forum grupy.

Po ukończeniu programu akredytowanego European Quality Award EMCC możliwa jest akredytacja indywidualna EIA ścieżką uproszczoną w EMCC oraz roczne bezpłatne członkostwo w EMCC.

http://emccpoland.org/akredytacja/akredytacja-indywidualna/

Bennewicz Instytut Kognitywistyki prowadzi Akredytację BIK poświadczającą najwyższe kompetencje i standardy w zawodzie coacha, mentora, tutora, edukatora.

http://akredytacjabik.pl/

Certyfikowany Coach Kognitywny uzyska kompetencje w zakresie:

 • life & business coachingu z uwzględnieniem aspektów duchowości oraz podejścia holistycznego (całościowej koncepcji człowieka)
 • narzędzi kognitywnych w pracy z drugim człowiekiem, czyli w zakresie podejścia interdyscyplinarnego i multikompetencyjnego
 • Budowy własnej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich klientów
 • Rozpoznawania postawy osoby coachowanej i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
 • Umiejętności rozpoznawania dylematów klienta i przeformułowywania ich na cele rozwojowe
 • Motywowania i mobilizowania klienta do uzyskiwania narzędzi zmiany i realizowania własnych celów
 • Rozpoznawania systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy z ich zmianą w kierunku realizacji postawionych celów
 • Używania ponad 28 narzędzi i technik opartych na kompetencjach wskazywanych przez stowarzyszenia coachingowe
 • Projektowania własnych narzędzi i technik na potrzeby klienta coachingu

 

Terminy i koszt realizacji kursu

EDYCJA jesień 2018

16 dni – 4 zjazdy

I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty  12-14 października 2018

II Zjazd Wykłady, warsztaty 25-30 października 2018

III Zjazd Wykłady, warsztaty 15-20 listopada 2018

IV Zjazd Egzamin certyfikacyjny 14 grudnia 2018  

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

 

EDYCJA wiosna 2019

16 dni – 4 zjazdy

I Zjazd Trening grupowy. Wykłady, warsztaty  15-17 marca 2019

II Zjazd Wykłady, warsztaty 11-16 kwietnia 2019

III Zjazd Wykłady, warsztaty 23-28 maja 2019

IV Zjazd Egzamin certyfikacyjny 29 czerwca 2019  

Centrum Inspiracje, ul. Kremowa 7, Warszawa

Koszt kursu: 16 445,00 brutto (13 369,92zł + 23% VAT)/osoba
Jeśli chcesz porozmawiac i dowiedzieć się wiecej...

Zadzwoń  do nas:)

Infolinia : +48 62 751 99 12, +48 62 307 00 57 (czynna od 9.00 do 16.00)

Dyrektor programowy : 608 177 070

Dyrektor zarządzający: 660 760 322

e-mail: sekretariat@edulabor.pl

Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i przybliżymy specyfikę kursu. Zachęcamy też do umówienia się na spotkanie konsultacyjne z coachem i mentorem, które pozwoli Państwu na otrzymać próbkę specyfiki zajęć i doskonale upewnia klienta, że Kurs coachingu w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jest właśnie tym czego oczekuje i potrzebuje.

Spotkania konsultacyjne odbywają się w naszej siedzibie w Kaliszu, ul. Górnośląska 56 – Sala Mind Focus (konieczna telefoniczna rezerwacja terminu spotkania).

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line