Wieloletnie doświadczenie, ponad 6,5 tysiąca absolwentów i klientów, najszersza oferta w regionie! ZAPRASZAMY!

Szkolenia dla biznesu

Szkolenia zamknięte dla biznesu realizujemy w siedzibie klienta lub w naszych salach szkoleniowych dostosowanych do aktywnego treningu kognitywnego oraz jako szkolenia wyjazdowe.

Przygotowana przez nas oferta szkoleń wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i powstała z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu potencjału organizacji i ich pracowników.

Wybierając nasze szkolenie otrzymacie Państwo za każdym razem produkt spersonalizowany i dostosowany do specyfiki Państwa firmy oraz potrzeb i kompetencji uczestników szkolenia. Wszystkie te elementy są dla nas istotne w modyfikowaniu programu szkolenia tak, aby był najskuteczniejszy dla zamawiającego. Po szkoleniu zawsze wdrażamy program supportu będący dla nas najlepszą ewaluacją, a dla zamawiającego pewnością, że dla naszych trenerów ważne jest to czy osiągnęliśmy wspólnie założone cele szkolenia.

Co nas wyróżnia naszą pracę trenerską?

Przygotowując autorskie programy szkoleń, czerpiemy z podejścia kognitywistcznego.

Można w uproszczeniu powiedzieć, że kognitywistyka to interdyscyplinarna nauka o umyśle.

Cognitive science jako interdyscyplinarna dziedzina naukowa zajmuje się wszystkimi zjawiskami dotyczącymi umysłu, szczególnie zagadnieniami dotyczącymi sposobu postrzegania bodźców i oddziaływania umysłu ze światem i innymi umysłami. Kognitywistyka czerpie z wielu różnych dziedzin wiedzy, począwszy od neurobiologii, psychologii rozwojowej i psychologii poznawczej oraz psycholingwistyki, po rezultaty nauk komputerowych.

Pracujemy metodami interaktywnego warsztatu, coachingu somatycznego, a wszystkie nasze szkolenia mają autorsko opracowane programy i są na bieżąco ewaluowane.

Wszystkie poniższe tematy realizujemy w trzech wariantach:

A- szkolenie zamknięte w siedzibie zamawiającego (pracujemy na terenie całej Polski)

B- szkolenie zamknięte w naszych salach szkoleniowych

C- szkolenie wyjazdowe

Tematyka szkoleń:

1. Coaching & mentoring dla liderów.

2. Coaching & mentoring biznesowy.

3. Coaching & mentoring menedżerski.

4. Lidership grow – trening kompetencji przywódczych i menadżerskich.

5. Komunikacja wewnętrzna  i spójność.

6. Rozwiązywanie konfliktów.

7. Budowanie relacji jako kluczowa kompetencja menadżerów i liderów.

8. Formułowanie celów.

9. Praca z przekonaniami.

10. Wykorzystanie własnych talentów w rozwoju.

11. Planowanie swojego czasu (życie/praca).

12. Spójność i radzenie sobie ze stresem.

Uwaga!

Szkolenia odbywają się  w formule intensive short practical training i mają charakter bardzo praktyczny. Wymagają zaangażowania uczestników w proces szkoleniowy. Ćwiczenia mają charakter angażujący.

Prowadzący pracują metodą coachingu somatycznego (Somatic coaching) i kognitywnego. Ćwiczenia obejmują elementy tzw. pracy z ciałem oraz ćwiczenia oddechowe czy relaksacyjne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia dla pracowników, zapraszamy do kontaktu.

Infolinia : +48 62 751 99 12, +48 62 307 00 57 (czynna od 9.00 do 16.00),  tel. kom. 660 760 322

Formularz kontaktowy: https://www.edulabor.pl/kontakt/