EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Szkolenia on-line

Podążając za potrzebami naszych klientów umożliwiamy skorzystanie z oferty EDULABOR również w trybie on- line.

Nasze szkolenia realizujemy w formule live learning. Pracujemy metodyką flipped learning czyli kształcenia odwróconego. W obecnych czasach dzięki rozwojowi i powszechnej dostępności do najnowszych technologii flipped learning zyskuje nowe możliwości rozwoju, stając się pomostem między kształceniem odbywającym się stacjonarnie i on – line wykorzystując atuty obu form pracy.

Budowa podstawowego modułu szkolenia:

  1. Udostępnienie materiałów preszkoleniowych w postaci podręcznika w wraz ze szczegółową instrukcją korzystania z niego tak, aby przygotować uczestników do maksymalnego wykorzystania dalszych części szkolenia.
  2. Spotkanie wykładowe on – line
  3. Trzy sesje warsztatowe w formule live learning + materiały na platformie szkoleniowej
  4. Sesja seminaryjno – konsultacyjna (dla każdego uczestnika indywidualna)
  5. Sesja kończąca szkolenie (podsumowanie, ewaluacja, weryfikacja kompetencji i efektów nauczania)
  6. Wystawienie świadectwa i certyfikatu
  7. Support poszkoleniowy

Porozmawiajmy o rozwoju Twoich pracowników !

Zapraszamy do kontaktu: biuro@edulabor.pl , tel. 608 177 070

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.