EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Cel szkolenia – zapoznanie uczestników (nauczycieli, terapeutów, studentów) z założeniami TUS (Treningu umiejętności społecznych). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Szkolenie ma charakter praktyczny. Po zapoznaniu się z podstawami TUS uczestnicy tworzą plany pracy grupy.

Umiejętności i kompetencje jakie nabędą uczestnicy podczas szkolenia:

  • Zapoznanie się z modelem kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina

  • Poznanie metod planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasad doboru grup

  • Zapoznanie się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć  grupowych i indywidualnych TUS

  • Przygotowanie przykładowych planów zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.

  • Poznanie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć

Certyfikacja

Szkolenia kończy się przeprowadzeniem egzaminu pisemnego, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Liczba godzin szkolenia : 18 (szkolenie dwudniowe)

Najbliższy termin szkolenia: 11-12.01.2020

Koszt szkolenia : 500 zł/ osobę

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani organizacją powyższego szkolenia dla Państwa placówki/szkoły zapraszamy do przesłania zapytania na adres: biuro@edulabor.pl 

Prosimy o podanie podstawowych danych:

  • przewidywana liczba uczestników ( w przybliżeniu)
  • miejscowość w jakiej ma się odbyć szkolenie
  • ewentualny preferowany termin szkolenia
  • dane kontaktowe

W ciągu 24 godzin przygotowujemy i przesyłamy ofertę.

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line