EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

wwsseWielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 333.

Uczelnia prowadzi studia  magisterskie, inżynierskie, licencjackie oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, ekonomia,  informatyka.

Kadra naukowo – dydaktyczna rekrutuje się z wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz uznanych, doświadczonych praktyków. Wszystko to sprawia, ze nasza uczelnia w pełni odpowiada  europejskim standardom kształcenia wyższego.

Jakość WWSSE:

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlpk. poddała się kolejnej ocenie merytorycznej jakości kształcenia, przez Kapitułę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością “Najwyższa Jakość” pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza.

Ocena ta wieńczona została przyznaniem certyfikatu najwyższa jakość w edukacji, za najwyższą jakość kształcenia oraz profesjonalne zarządzanie organizacją.

W obecnych czasach nie sztuką jest ukończyć studia podyplomowe w określonym kierunku. Najistotniejszy jest świadomy wybór uczelni reprezentującej wysokie standardy, wieloletnie doświadczenie i rozpoznawalność uczelni na lokalnym rynku pracy a także przystępne ceny kształcenia. Wszystkie powyższe argumenty przemawiają za wyborem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej jako doświadczonego i rzetelnego organizatora studiów.