EduLABOR
×

Badania edukacyjne

Oferta

Oferta badań edukacyjnych przeprowadzanych przez EDULABOR jest skierowana do  szkół i placówek edukacyjnych zarówno z sektora publicznego jak i niepublicznego.

W naszej ofercie znajdują się badania ilościowe, jakościowe oraz wykorzystujące obie grupy metod.

Dobrze zaprojektowane i przeprowadzone badanie jest cenną wskazówką w planowaniu rozwoju szkoły, zapewnianiu jakości kształcenia i pracy oraz rozwiązywaniu istniejących problemów.

Oferujemy:

 • Badania satysfakcji uczniów/rodziców
 • Badania focusowe oczekiwań uczniów/rodziców
 • Badania satysfakcji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • Diagnoza konfliktów w zespole pracowniczym
 • Audyt kwalifikacji 

Jak pracujemy?

Badania satysfakcji uczniów/rodziców, Badania focusowe oczekiwań, Badania satysfakcji pracowników:

Proces przeprowadzania badania rozpoczynamy od pierwszego, podstawowego wywiadu z klientem, który ma na celu wstępne ustalenie potrzeb badawczych. W oparciu o pierwszą rozmowę przedstawiamy propozycję zakresu badania i jego konkretnych metod. Kolejnym etapem jest zebranie szczegółowych danych dotyczących placówki – charakterystyki jej pracy, struktury organizacyjnej i innych informacji niezbędnych do skutecznego zaprojektowania narzędzia badawczego. W oparciu o potrzeby badawcze, charakterystykę placówki i wiedzę naukową dobieramy grupę badawczą, formułujemy pytania badawcze i opracowujemy kwestionariusze ankiety (w przypadku badań ilościowych) i scenariusze wywiadu/badań focusowych (w przypadku badań jakościowych). Przeprowadzamy badanie i zbieramy dane, które następnie analizujemy i opracowujemy w formie raportu. W raporcie klient odnajdzie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, graficzne opracowanie danych oraz – opcjonalnie – zalecenia sformułowane na podstawie materiału empirycznego.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych, diagnoza konfliktów w zespole pracowniczym:

Badania bazują na wywiadach prowadzonych z członkami zespołu. Wywiady przeprowadzane są przez specjalistów w zakresie szkoleń, rozwoju zawodowego i osobistego (w przypadku diagnozy potrzeb szkoleniowych) oraz certyfikowanych mediatorów w sprawach pracowniczych i praktyków biznesowych w zakresie zarządzania (diagnoza konfliktów w zespole pracowniczym). Diagnozę wieńczy przygotowanie raportu wraz z zestawem zaleceń.

Audyt kwalifikacji:

Audyt kwalifikacji prowadzony jest w oparciu o analizę dokumentacji pracowników placówki. Bada się w nim zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Badanie prowadzone jest przez wieloletniego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli i kierownika merytorycznego kwalifikacyjnych kierunków na uczelniach wyższych. Audyt kwalifikacji kończy się przedstawieniem raportu zgodności kwalifikacji z obowiązującymi przepisami i konsultacją w zakresie proponowanych rozwiązań ewentualnych niezgodności. 

Narzędzia badawcze – projektowanie spersonalizowane

Jeżeli nie potrzebujesz przeprowadzenia całego procesu badawczego, a jest Ci niezbędne jedynie dobre narzędzie badawcze zbudowane w oparciu o potrzeby i specyfikę szkoły/placówki (np. kwestionariusz ankiety), to również  możesz zamówić u nas samo przygotowanie spersonalizowanego narzędzia.

Korzyści dla szkół/placówek

 • Badania przeprowadzane w szkołach często konstruowane są przez jej pracowników, np. nauczycieli, którzy w wyniku braku merytorycznego przygotowania z zakresu metodologii i technik badawczych tworzą badania o niskiej jakości i przydatności. Lepiej postawić na profesjonalnie przygotowane badania.
 • Wyniki badań stanowią podstawę do tworzenia rekomendacji, proponowania zmian, które poprawią działalność placówki w badanym obszarze.
 • Nasze badania są przeprowadzane przez ekspertów i praktyków z branży edukacyjnej, mediacyjnej, zarządzania, ekonomii oraz socjologii. Wpływa to nie tylko na jakość narzędzi badawczych i analizy danych, ale również na rekomendacje, które placówka może otrzymać po przeprowadzonym badaniu.
 • Klient otrzymuje profesjonalnie przygotowany raport z badań, który zawiera czytelne graficzne opracowania danych statystycznych (w przypadku badań ilościowych) i przejrzyste wnioski z badań jakościowych – wykorzystujemy cytaty z przeprowadzonych badań w celu egzemplifikacji danego aspektu czy problemu.
 • Załącznikiem do raportu jest wykorzystywane narzędzie badawcze wraz z komentarzem do niego. Klient może zapoznać się z przesłankami wprowadzenia danego pytania czy modułu do kwestionariusza/scenariusza.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.