Nabór wiosenny na studia podyplomowe:) Rozpoczecie zajęć - kwiecień 2019r. Zapraszamy!

Studia podyplomowe – kierunki

Szanowni Państwo!

W zakładce tej przygotowaliśmy opisy kierunków studiów dostępnych w naszej ofercie.

Nasze studia prowadzimy w Kaliszu, Sieradzu i Łodzi.

Wyszukiwarka kierunków studiów podyplomowych:

więcej

zwiń tekst

Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Edulabor, jako właściciel marki edukacyjnej Południowowielkopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Kaliszu skupia oferty szkół wyższych z rejonu Wielkopolski będących liderami kształcenia (Collegium da Vinci w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej).

Ponadto prowadzimy studia licencjackie jak i podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.  Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6022.38.2016.4.ŁA z dnia 03.06.2016r. oraz nr ZNN.6022.48.3.2016.3.AN z dnia 16.11.2016 Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w  Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp.  otrzymał uprawnienia do prowadzenia na kierunku PEDAGOGIKA i EKONOMIA studiów I stopnia.

Programy naszych studiów oparte są i organizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, moduł 4: Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć́), lub modułu 5 Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nasze Studia kwalifikacyjne trwają 3 semestry a w budowie programów wyróżniamy:

Dla kierunków z modułu 4:

1. Przygotowanie w zakresie merytorycznym

2. Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym

3. Praktyka:  60h dla każdego przedmiotu,

Dla kierunków z modułu 5:

  1. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne
  2. Dydaktyka specjalna
  3. Praktyka – 120 h