EduLABOR
×

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej (pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach)

NOWE STANOWISKO W OŚWIACIE

Kwalifikacje

Studia 100 % ONLINE.

Program studiów jest dostosowany do zmian w zakresie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zatrudniania pedagogów specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Studia są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku. 

Kwalifikacje: Po ukończeniu studiów podyplomowych Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej (pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach) absolwent uzyskuje kwalifikacje zgodne ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UWAGA! NAWET JEŚLI W SZKOLE NIE MA OBECNIE DZIECI ZE SPE PLACÓWKA MA OBOWIĄZEK ZATRUDNIĆ PEDAGOGA SPECJALNEGO!

Jeśli posiadasz: Nasze studia podyplomowe w zakresie Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej (pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach) nadadzą Ci kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego.

 

studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki + przygotowanie pedagogiczne

 

lub

TAK

studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki + przygotowanie pedagogiczne

TAK

Dodatkowo wszyscy nasi słuchacze kierunku Pedagogika specjalna – pedagog specjalny w przedszkolu i szkole po ukończeniu zajęć z zakresu TUS mogą przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego (koszt: 340 PLN) i otrzymać dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.

Program

 

Nasze studia przygotują Cię do nowych zadań jakie określił ustawodawca w odniesieniu do stanowiska pedagoga specjalnego.

Program obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:
 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Zakres merytoryczny:

Moduł: Dydaktyka specjalna i diagnostyka w pedagogice specjalnej – 60 godzin
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie pedagogiki specjalnej – 240 godzin
Pedagogika specjalna
Diagnostyka psychopedagogiczna
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Edukacja włączająca
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
Pedagog specjalny w szkole – podstawy prawne, zadania pedagoga specjalnego
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
Moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne – 150 h
Organizacja współpracy pedagoga specjalnego z nauczycielami, wychowawcami w szkole, formy i metody pracy
Organizacja współpracy pedagoga specjalnego ze specjalistami oraz podmiotami zewnętrznymi, formy i metody pracy
Organizacja współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami, formy i metody pracy
Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jako zadanie pedagoga specjalnego
Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jako zadanie poedagoga specjalnego w placówce
Prowadzenie badań diagnostycznych w placówce
Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów – metodyka, planowanie działań
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem niedowidzącym
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz programy terapii indywidualnej z uczniem niedosłyszącym
Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją ruchu
Metodyka pracy i zajęć rewalidacyjnych oraz wspomaganie osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Elementy interwencji kryzysowej

Organizacja studiów i opłaty

Rozpoczęcie studiów: październik 2024

Liczba semestrów: 3

Czesne (za całość studiów): 3300 PLN

Wpisowe: 150 PLN

Opłata za wydanie świadectwa: 95 PLN

Możliwe opłaty czesnego w systemie ratalnym: 3 raty lub 10 rat

Organizacja zajęć: 

 • studia w systemie zdalnym (ONLINE) 
 • zjazdy zdalne odbywają się weekendowo (soboty i niedziele), nie ma zajęć w piątki
 • studenci uzyskują również dostęp do platformy szkoleniowej

Zapewniamy pełną obsługę słuchaczy w sekretariacie, która odbywa się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Godziny pracy dziekanatu pn-pt. 9.00 – 17.00 (za wyjątkiem wtorków).

Rekrutacja trwa od 10.05.2024

do wyczerpania wolnych miejsc lub do 30.09.2024

Jak się zapisać na studia ?

 1. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wypełnij formularz rekrutacyjny
 2. W odpowiedzi otrzymasz na maila komplet dokumentów rekrutacyjnych
 3. Przez 14 dni miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane
 4. Dokończ rekrutację przesyłając do nas komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 5. Do zobaczenia na spotkaniu organizacyjnym i zajęciach ONLINE  🙂

Co zyskujesz studiując z nami ?

 

Dla kogo?

Adresaci studiów:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. 2018 poz. 1668). 

Test zaliczeniowy

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Organizatorzy studiów

 

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Uniwersytet MERITO Poznań, dawniej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest największą niepubliczną uczelnią w Polsce o niezachwianej pozycji lidera. Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR współpracuje z WSB od 2016 roku. Od tej chwili nasi słuchacze mogą uzyskiwać dyplomy tej prestiżowej uczelni i pewność swoich kwalifikacji.

EDULABOR zapewnia specjalistów w zakresie prawa oświatowego. Nasze wieloletnie doświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli daje pewność organizacji kształcenia zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Na przestrzeni lat ośrodkowi EDULABOR  zaufało ponad 6 tys. nauczycieli zdobywających z nami nowe kwalifikacje.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.