EduLABOR
×

Pełne uprawnienia logopedy

Kwalifikacje

Uwaga! Spotkanie organizacyjne zdalne –  18.10.2021 godz. 19.30.

Studia trwają 4 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku, oraz spełniają wymogi regulaminu przyznawania certyfikatu logopedy wydawanego przez Polski Związek Logopedów.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Po ukończeniu studiów podyplomowych Logopedia absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy na poziomie edukacji przedszkolnej oraz na etapach kształcenia I i II w placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki; podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.). Studia przygotowują do pracy w charakterze nauczyciela  logopedy w placówkach oświatowych:

 • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne,
 • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne,
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
 • poradnie społeczno-zawodowe,
 • gabinety logopedyczne,
 • ośrodki szkolno-wychowawcze.

Absolwent posiada też kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy ogólnego w placówkach ochrony zdrowia.

Program

Program studiów przygotowanie merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne i praktyczne oraz praktykę.

Wymiar godzin:

Praktyka na kierunku Logopedia wynosi 180 h i składa się z :

 • Praktyki zawodowej kierunkowej logopedycznej w wymiarze 120 godzin
 • Praktyki zawodowej w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin

Cennik i terminy

LICZBA SEMESTRÓWCZESNEWPISOWERATY SEMESTRALNESYSTEM 10 RATSYSTEM 15 RAT
442001501050420280

Organizacja zajęć:

 • 5 zjazdów w semestrze
 • pierwszy i czwarty semestr on-line
 • drugi i trzeci semestr stacjonarny

Uwaga! Jeśli pojawią się zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące kształcenia zdalnego lub nowe obostrzenia epidemiczne wówczas realizacja 2, 3 semestru będzie się odbywać on-line.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela trwają nie krócej niż 3 semestry.

Program studiów LOGOPEDIA odpowiada wymogom Polskiego Związku Logopedów i trwa zgodnie z rekomendacją 4 semestry.

Dla kogo ?

Adresaci  studiów:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający tzw. „przygotowanie pedagogiczne”)

lub

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Zakończenie studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Zaliczenie praktyk

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Organizatorzy studiów

wwsse

 

 

 

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336 (+48) 884 042 828

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2021 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.