Nabór wiosenny na studia podyplomowe:) Rozpoczecie zajęć - kwiecień 2019r. Zapraszamy!

O Nas

Witamy!

Witamy serdecznie na stronie Instytutu Kształcenia Kadr Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego EduLabor w Kaliszu, właściciela marki edukacyjnej Południowowielkopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Kaliszu.

PCSPiS

Jeśli jesteście tu Państwo po raz pierwszy, zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją na temat naszej placówki, jej obszarów działalności, wizji i misji.

Trafiliście Państwo w miejsce tworzone i wzrastające zaangażowaniem i pasją swoich pracowników oraz partnerów edukacyjnych.

Stale rozwijamy się i pragniemy być coraz lepsi. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo u nas to, czego szukacie. Jeśli nie ma w naszej ofercie interesującego Państwa szkolenia czy kierunku studiów, zapraszamy do kontaktu!

Państwa potrzeby są naszymi wyzwaniami!

Naszych obecnych i byłych słuchaczy/studentów witamy ponownie bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że odczuwacie, iż słuchacze są dla nas ważni i zawsze traktowani wyjątkowo.

Dziękujemy, że z nami jesteście.

Z wyrazami szacunku.

 

IMG_5876[1]

 

 

 

 

Agnieszka Bartosik

Pełnomocnik Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE

Dyrektor IKKO Edulabor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Kaliszu

 instytut logo
Wizja i misja
 • Dążymy do budowania i rozwoju marki edukacyjnej rozpoznawalnej w środowisku lokalnym, godnej zaufania i podążającej za zmieniającymi się potrzebami rynku edukacyjnego oraz megatrendami w edukacji.
 • Naszą dewizą jest hasło: „Praktycy dla rozwoju i edukacji.”
Wartości

Dążymy do tego, aby nasza marka edukacyjna mogła klientom kojarzyć się z następującymi cechami:

 • Profesjonalizm
 • Przychylność
 • Wysoka kultura osobista
 • Obsługa słuchacza na wysokim poziomie
 • Praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy, kształtowanie umiejętności
 • Indywidualne podejście do słuchacza
 • Otwartość
Rada Programowa

Rada Programowa Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego Edulabor to zespół doświadczonych wykładowców, którzy są współautorami wizji i misji naszego ośrodka.

Zadania zespołu programowego Edulabor:

 • opracowywanie oferty edukacyjnej
 • współdziałanie w zakresie merytorycznego opracowywania projektów kierunków in- company
 • tworzenie autorskich programów szkoleń i warsztatów
 • koordynacja współpracy z ośrodkami partnerskimi
 • wsparcie naszych wykładowców w realizacji zadań

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami kadry OSD Edulabor:

 

 

zdjęcie a.b na strone

Agnieszka Bartosik: Czynny zawodowo nauczyciel  dyplomowany z 18-letnim stażem pracy. Doświadczony pedagog i wychowawca współpracujący z wieloma instytucjami zewnętrznymi wspierającymi rozwój szkoły. Od 2010 roku pełni funkcje kierownicze w kilku placówkach oświatowych. Jest dyrektorem Placówki Doskonalenia Nauczycieli interlis, dyrektorem Instytutu Kształcenia Kadr Oświatowych Ośrodka – Szkoleniowo- Doradczego Edulabor oraz dyrektorem Policealnej Szkoły Administracji interlis.

Pełni funkcję Pełnomocnika Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Wykładowca akademicki.

Założycielka pierwszego w Kaliszu zarejestrowanego Klubu dziecięcego „Słoneczko”- placówki opieki nad dziećmi do lat trzech.

Autorka programów studiów dla Oświatowej Kadry Kierowniczej oraz Zintegrowanej Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami pedagogiki Montessori Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autorka opracowań szczegółowych programów kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli na podstawie ramowych programów MEN, niezbędnych do uzyskania zgody Kuratora Oświaty w Poznaniu na organizacje tych form kształcenia. Opracowała program szkolenia dla Kandydatów dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i uzyskała zgodę Ministra na prowadzenie tego szkolenia w ramach działalności placówki, której jest dyrektorem.

W obszarach jej działalności znajdują się :organizacja studiów podyplomowych, współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym, organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej i innych obszarów.

Stale rozwijająca się zawodowo i podążająca za megatrendami w edukacji. Obecnie zainteresowana zagadnieniami coachingu i wykorzystania jego narzędzi w obszarze edukacji, zarządzania placówkami oraz w warsztacie zawodowym nauczyciela, wychowawcy. Współautorka szkolenia „Master of School Managment”.

https://www.edulabor.pl/szkolenia/szkolenia-kadr-oswiatowych/

Andrzej Bartosik

IMG_5907Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy, coach life, trener, pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE, wykładowca, właściciel Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego oraz Instytutu Szkolenia Kadr Oświatowych EDULABOR w Kaliszu, dyrektor Centrum Rozwoju i Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w dużej firmie korporacyjnej (MAHLE – BEHR Ostrów Wlkp. Park Tech Sp. z o.o. sp.k) na stanowisku kierowniczym (zarządzanie grupą ponad 80 pracowników). Od 2011 roku współpracuje z Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej w obszarze organizacji studiów podyplomowych. Od 2015 pracownik naukowo- dydaktyczny WWSEE oraz Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE. Od 2016 roku jest dyrektorem Centrum Rozwoju i Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu. Jest właścicielem Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego oraz Instytutu Kształcenia Kadr Oświatowych EDULABOR w Kaliszu. W ramach tej działalności współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu w obszarze organizacji studiów podyplomowych. Swoją działalność trenerską i coachingową rozwija na poziomie akademickim (jest czynnym wykładowcą) oraz w bezpośredniej pracy coachingowej.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Coachingu (specjalność Life coaching) w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada prestiżowy tytuł Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy uzyskany w programie akredytowanym EMCC EQA na poziomie Practitioner. Ukończył również studia z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi. Aktywnie pracuje jako coach zarówno z klientami indywidualnymi, jaki i w obszarze coachingu biznesowego i grupowego. Jest współautorem programu studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą oraz Doradztwa zawodowego i oświatowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Pracuje jako coach i trener realizując swoją pasję i dążenie do ciągłego samodoskonalenia. Wierzy w moc coachingu i z zaangażowaniem podąża z swoimi klientami towarzysząc im w drodze do realizacji ich celów i pragnień. Jest kreatywny, nastawiony na rozwój i zmianę, która prowadzi do profesjonalizacji ale i zdobywania nowych umiejętności i kompetencji osobistych.

Jest właścicielem projektu Mind Focus – pracowni rozwojowej dla terapeutów, logopedów i coachów.

Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci, żyjący na co dzień z książką w ręku, entuzjasta mindfulness.

certyfikat

2

4

instytut logo

5

SONY DSC

Maria Brodziak: Czynny nauczyciel różnych typów szkół z ponad trzydziestoletnim stażem, dyrektor szkoły dwóch kadencji. Absolwentka studiów dziennych na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu filologii polskiej, historii oraz zarządzania placówka edukacyjną. Jest certyfikowanym menadżerem oświaty oraz liderem zmian w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i wychowania do życia w rodzinie. Uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie języka polskiego.

Jest doświadczonym wykładowcą kolejnych edycji kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli wpisanego na listę MEN oraz egzaminatora systemu zewnętrznego oceniania. Jest instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza. Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego. Ukończyła wiele różnych form doskonalenia zawodowego. Aktywnie uczestniczyła w wielu kongresach i konferencjach oświatowych, polskich i międzynarodowych.

Obszary kompetencji: organizacja i zarządzanie oświatą, bibliotekoznawstwo, dydaktyka ogólna i szczegółowa w zakresie wybranych przedmiotów, system oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego, konstruowanie programów nauczania, prawo oświatowe – w szczególności awans zawodowy nauczycieli, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizacja wycieczek i wypoczynku.

Jolanta Siwak: jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie. Funkcję dyrektora szkoły pełni od 10 lat, wcześniej pracowała jako doradca metodyczny ds. wychowawczych w ODN w Kaliszu. Jest pracownikiem akademicki UAM w Kaliszu oraz terenem w zakresie wdrażania reformy.

Jako dyrektor szkoły opracowała kilka programów własnych dotyczących tematyki wychowawczej, realizowanych głównie w ramach zajęć świetlicowych . W swojej szkole wprowadziła nowatorskie rozwiązania dotyczące podniesienia afektów kształcenia, co przyczyniło się wzrostu wyników nauczania.

Wiedzą i doświadczeniem dzieliła się poprzez opracowanie i realizację kilka grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty takich jak :

 • Jak wykorzystać wyniki sprawdzianu szóstoklasisty do podniesienia efektywności kształcenia ?” czy
 • „ Wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych w realizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem z uwzględnieniem efektów kształcenia”

Dzieliła się swoja wiedzą i doświadczeniem jako dyrektor szkoły prezentując swoje dobre praktyki w ramach konferencji dla dyrektorów szkół województwa wielkopolskiego zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Swoje dobre praktyki prezentowała również w formie posterów na dwóch międzynarodowych konferencjach pt. ”Jakość edukacji, jakość ewaluacji”.

O szkole kierowanej przez Panią dyrektor powstał film, zrealizowany przez ORE dotyczący realizacji 11 wymagania Państwa Polskiego.

Pani Jolanta Siwak za swoje zasługi została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

dr Dorota Smykowska: Obszar zainteresowań i badań naukowych to nauki humanistyczne w zakresie nauk o rodzinie oraz nauki społeczne w zakresie pedagogiki.

Wychowawca w Państwowym Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie.

Zainteresowania naukowe, prowadzone badania: sytuacja rodzeństwa osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną; kształtowanie zachowań społecznie oczekiwanych u młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie; działalność instytucji wsparcia społecznego na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku senioralnym oraz niedostosowanych społecznie i niepełnosprawnych

Organizowanie i prowadzenie hospitacji w instytucjach wsparcia społecznego dla studentów kierunku praca socjalna.

Prowadzenie zajęć i lekcji pokazowych dla nauczycieli czynnie pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim.

Nauczyciel dyplomowany.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autorka wielu prac naukowych.

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line