EduLABOR
×

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS)

Studia ONLINE zgodne ze Standardami Kształcenia Nauczycieli MEiN

Kwalifikacje

Studia 100 % ONLINE.

Studia są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku.

Kwalifikacje: Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z uczniami i wychowankami ze spektrum autyzmu pod warunkiem posiadania uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki. Słuchacze w toku studiów realizują blok z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) i otrzymują dodatkowy certyfikat kompetencyjny.

Absolwenci będą przygotowani merytorycznie do projektowania i realizacji zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) z zakresu TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) dla uczniów ze spektrum Autyzmu. – certyfikat.

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ:

JEST NOWA PODSTAWA PRAWNA KWALFIKACJI W OŚWIACIE ! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Nasze studia są zgodne z tym Rozporządzeniem. 

Jeśli posiadasz: Nasze studia podyplomowe w zakresie Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nadadzą Ci kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5

lub

TAK

jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w specjalności innej niż autyzm + przygotowanie pedagogiczne

lub

TAK

jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka + przygotowanie pedagogiczne

lub

TAK

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka + przygotowanie pedagogiczne

lub

TAK

studia (dowolna specjalność) prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie (lic lub mgr) wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły i placówki + przygotowanie pedagogiczne

TAK

 

Program

Program obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Wykaz przedmiotów:

Moduł: Dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej
Dydaktyka specjalna
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Moduł: Przygotowanie merytoryczne
Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Diagnostyka psychopedagogiczna
Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Podstawy neurologii dziecięcej
Wczesna interwencja
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Współpraca nauczyciela i terapeuty z rodziną dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacja włączająca
Pedeutologia i deontologia zawodu pedagoga specjalnego
Metody integracji sensorycznej w terapii dzieci z autyzmem
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne
Metodyka wczesnego wspomagania ucznia z zaburzeniami spektrum autyzmu
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metodyka zajęć rewalidacyjnych z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Doradztwo edukacyjno-zawodowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Projektowanie działań edukacyjno-terapeutycznych – warsztat pracy
Zasady organizacji i specyfika kształcenia ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Moduł TUS (Trening Umiejętności Społecznych) – certyfikat

Organizacja studiów i opłaty

Rozpoczęcie studiów: październik 2024

Liczba semestrów: 3

Czesne (za całość studiów): 3450 PLN

Wpisowe: 150 PLN

Opłata za wydanie świadectwa: 95 PLN

Możliwe opłaty czesnego w systemie ratalnym: 3 raty lub 10 rat

Organizacja zajęć: 

 • studia w systemie zdalnym (ONLINE) 
 • zjazdy zdalne odbywają się weekendowo (soboty i niedziele), nie ma zajęć w piątki
 • studenci uzyskują również dostęp do platformy szkoleniowej

Zapewniamy pełną obsługę słuchaczy w sekretariacie, która odbywa się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Godziny pracy dziekanatu pn-pt. 9.00 – 17.00 (za wyjątkiem wtorków).

Rekrutacja trwa od 10.05.2025

do wyczerpania wolnych miejsc lub do 30.09.2024

Jak się zapisać na studia ?

 1. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wypełnij formularz rekrutacyjny
 2. W odpowiedzi otrzymasz na maila komplet dokumentów rekrutacyjnych
 3. Przez 14 dni miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane
 4. Dokończ rekrutację przesyłając do nas komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 5. Do zobaczenia na zajęciach ONLINE  🙂

Dla kogo?

Adresaci  studiów:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Lub

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. 2018 poz. 1668). 

Co zyskujesz studiując z nami ?

Zakończenie studiów

Test zaliczeniowy

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Organizatorzy studiów

 

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Uniwersytet MERITO Poznań, dawniej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest największą niepubliczną uczelnią w Polsce o niezachwianej pozycji lidera. Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR współpracuje z WSB od 2016 roku. Od tej chwili nasi słuchacze mogą uzyskiwać dyplomy tej prestiżowej uczelni i pewność swoich kwalifikacji.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.