EduLABOR
×

Mediacje dla firm i instytucji

NASZA KANCELARIA

Jesteśmy zawodowymi mediatorami wpisanymi na listę stałych mediatorów sądowych i karnych, zrzeszonymi w Polskim Centrum Mediacji największej w Polsce organizacji zrzeszającej profesjonalnych mediatorów.

Posiadamy oddziały Kancelarii Primum Pactum w Poznaniu i Kaliszu.

W pracy mediacyjnej wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie związane z pracą z ludźmi, ułatwianiem komunikacji i pracą z narzędziami wspierającymi klientów.

Prowadzona przez nas Kancelaria Mediacyjna Primum Pactum oferuje usługi mediacyjne w zakresie mediacji:

 • sądowych
 • cywilnych
 • rodzinnych
 • rozwodowych
 • gospodarczych
 • biznesowych
 • pracowniczych
 • wewnatrzorganizacyjnych

Mediacje prowadzimy w salach mediacyjnych w Poznaniu i Kaliszu.

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej (link poniżej)

PRZEJDŹ NA STRONĘ KANCELARII MEDIACYJNEJ PRIMUM PACTUM

Korzyści dla biznesu

(firm, instytucji) płynące z wyboru mediacji jako metody konstruktywnego rozwiązania konfliktu:

 • Pełny wpływ na ostateczne rozwiązania – strony same decydują na co ostatecznie wyrażają zgodę a tym samym mają poczucie „wygranej”.
 • Rozmowa z kontrahentem lub partnerem biznesowym w neutralnym miejscu, poufnej i przyjaznej atmosferze – poza sądem, w siedzibie mediatora.
 • Uniknięcie kosztów sądowych oraz oszczędność czasu – mediacja rozpoczyna się niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez obie strony a jej całkowite koszty są  zdecydowanie niższe niż koszty procesu sadowego. Koszty mediacji strony pokrywają po połowie, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
 • Ustalenie w procesie mediacji ważnych dla stron elementów ugody tj. terminy zapłat lub konkretne terminy podjęcia działań. Strony nie muszą czekać na uprawomocnienia, odwołania lub kolejne posiedzenia sądu.
 • Mediacja nie tylko rozwiązuje aktualny  spór ale także może ustalić dalsze zasady współpracy  z kontrahentem  na przyszłość.
 • spokojnej atmosferze strony mogą wyrazić swoje uczucia, intencje i potrzeby, zadbać o dobre zrozumienie przez drugą stronę oraz poznać perspektywę  rozmówcy.
 • Wybór drogi mediacji jest wyrazem dbałości stron o renomę firmy, instytucji – mediacja ma charakter poufny. Strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich poruszanych kwestii. Wiedza pozyskana przez strony w drodze mediacji nie może być użyta w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Nasz wpływ na firmę/instytucję, w której prowadzimy mediacje biznesowe i pracownicze:

 • pomagamy stronom określić ich problemy i interesy
 • wdrażamy proces w wyniku, którego wypracowane są rozwiązania umożliwiające porozumienie w zgodzie z procedurami i polityką firmy
 • wypracowujemy sposoby dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji w firmie

Rodzaje konfliktów z jakimi pracujemy

 • konflikty pomiędzy pracownikami wszelkiego szczebla
 • nieporozumienia pomiędzy pracownikami i ich szefami dotyczące spraw takich jak ocena pracy, dyscyplina, organizacja pracy, zachowania niepożądane w miejscu pracy itp.
 • spory z obszaru prawa pracy,
 • spory wynikające z nie satysfakcjonującego sposobu rozwiązania umowy o pracę,
 • spory związanych z wypowiedzenia  zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny
 • spory wynikających z naruszenia zasad równego traktowania w miejscu pracy, tj. wszelkich form dyskryminacji, molestowania seksualnego i mobbingu.
 • konflikty pomiędzy zespołami
 • konflikty wewnątrz zespołów
 • przewlekłe konflikty pomiędzy menadżerami każdego szczebla zarządzania
 • spory pomiędzy firmami / instytucjami
 • sprawy sporne związane z brakiem satysfakcji klienta
 • spory związane z działalnością gospodarczą,
 • spory związane z prowadzeniem działalności biznesowej,
 • spory pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
 • spory przy realizacji umów handlowych,
 • spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów,
 • spory związane z przekształceniem, przejęciem lub sprzedażą przedsiębiorstwa,
 • spory w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych,
 • niewywiązywanie się z postanowień umów
 • nieterminowe spłaty zobowiązań
 • nieetyczne działania konkurencyjne
 • nadużywanie własności intelektualnej

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336 (+48) 884 042 828

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  Współpracujemy z najlepszymi

  © 2021 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.