EduLABOR
×

Kurs dla na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kwalifikacje

Szkolenie jest przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi do lat trzech w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Uczestnicy szkolenia muszą posiadać minimum wykształcenie średnie.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368), art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Cel ogólny kursu:

Podstawowym celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji opiekunki dziecka w wieku do 3 lat.

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych

Cele szczegółowe kursu:

 • Opanowanie podstaw teoretycznych z zakresu specyfiki i uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka w wieku wczesnodziecięcym.
 • Umiejętność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.
 • Praktyczna umiejętność opieki nad dzieckiem.
 • Znajomość metod i form projektowania sytuacji wychowawczej odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
  Zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich, dotyczących organizacji procesu wychowawczego, skierowanego na wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Umiejętność rozpoznawania zagrożeń rozwojowych i zdrowotnych.
 • Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Umiejętność optymalnego planowania pracy dzieckiem i dokumentowania jego rozwoju..
 • Znajomość przepisów BHP oraz podstaw prawnych z zakresu wykonywania zadań opiekunki dziecięcej

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • sprawowania pełnej opieki nad dzieckiem w warunkach opieki instytucjonalnej i domowej,
 • wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla dzieci w wieku do lat 3,
 • prowadzenia zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka,
 • nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci uczęszczających na zajęcia poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie porad i wsparcia rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
 • budowania pozytywnych relacji z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,
 • radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania pojawiających się problemów w sytuacjach zawodowych.

Organizacja kursu

Kurs organizowany jest w systemie hybrydowym:

 • wykłady (online)
 • ćwiczenia (stacjonarnie)

Cennik i terminy

Koszt kursu ; 1490 zł./ osoba

Rozpoczęcie kursu: październik 2021

Rozpoczęcie kursuKoszt system 2 ratsystem 5 rat
październik 20211490745298

Uwaga! Przy zapisie do 15 września – rabat w wysokości 250 zł.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336 (+48) 884 042 828

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  Współpracujemy z najlepszymi

  © 2021 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.