Wieloletnie doświadczenie, ponad 6,5 tysiąca absolwentów i klientów, najszersza oferta w regionie! ZAPRASZAMY!

Szkolenia dla oświaty

Tematyka szkoleń Rad Pedagogicznych (do wyboru)
 1. Skuteczna komunikacja interpersonalna jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela (efektywne kontakty z uczniami i rodzicami ).
 2. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 3. Skuteczne zarządzanie stresem w pracy nauczyciela.
 4. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.
 5. Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych (zadania szkoły i praktyczne rozwiązania).
 6. Sytuacje kryzysowe w szkole (obowiązki placówki, algorytmy postępowania, praktyka szkolna, system reagowania w szkole).
 7. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 8. Ewaluacja w praktyce szkolnej (wykorzystanie wniosków z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej, organizacja ewaluacji wewnętrznej, przygotowania szkoły do ewaluacji zewnętrznej).
 9. Awans zawodowy nauczyciela.
 10. Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego.
 11. Mediacje jako narzędzie w pracy nauczyciela.
 12. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela.
 13. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 14. Komunikacja wspomagająca i alternatywna dla uczniów z utrudnioną komunikacją werbalną.
 15. Edukacja włączająca.
 16. Rodzice partnerami szkoły.
 17. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.
 18. Wspieranie pracy wychowawczej nauczycieli – nagrody i kary czy konsekwencje ?
 19. Nauczyciel – wychowawca ( warsztat, superwizja).
 20. W poszukiwaniu modelu dobrej lekcji – czyli jak uczyć skutecznie i atrakcyjnie.
 21. Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy dyrektora szkoły/ nauczyciela.
 22. „Minimum informatyczne” współczesnego nauczyciela – obsługa urządzeń multimedialnych i podstawowych programów informatycznych przydatnych w pracy nauczyciela.
 23. Tutoring i mentoring w edukacji.