Wieloletnie doświadczenie, ponad 6,5 tysiąca absolwentów i klientów, najszersza oferta w regionie! ZAPRASZAMY!

Nabór 2019/2020 – studia podyplomowe dla biznesu

Kierunek studiów Liczba semestrów Liczba godzin Koszt Wpisowe Jakie absolwent otrzymuje uprawnienia/ kwalifikacje/kompetencje?
Akademia profesjonalnego mediatora

 

2

 

200 4000 85 Po zakończeniu studiów uczestnicy uzyskają kompetencje w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji; negocjacji. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji cywilnych i gospodarczych, rodzinnych.

 

Akademia konsultantów zarządzania

 

2 180 5000 85 Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności pracy z organizacją  jako złożonym systemem. Poznają sposoby tworzenia dynamicznej diagnozy organizacji oraz planowania i prowadzenia w niej konkretnych interwencji w celu zrozumienia systemów w niej działających i dokonania diagnozy, a następnie zaprojektowania rodzaju interwencji. Praca konsultanta systemowego ma szczególne znaczenie w przypadku ukrytych problemów organizacyjnych, których zewnętrznym przejawem może być np. spadek motywacji pracowników, problemy komunikacyjne etc. Konsultant systemowy sięga do prawdziwego źródła problemów, które często tkwią w innych obszarach systemu niż te, w których przejawiają się symptomy problemu i mają charakter nieuświadomiony.

Studia dostarczają praktycznych narzędzi służących do rozpoznania sytuacji w danej organizacji, a następnie uruchomienia wewnątrz niej takich mechanizmów, żeby mogła sama skutecznie rozwiązywać w przyszłości swoje problemy.

 

HR Business Partner

 

2 192 4500 85 Absolwent kierunku będzie gotowy odpowiedzieć na potrzeby HR organizacji od poziomu diagnozy, jej potrzeb i stanu do realizacji konkretnych projektów czy zmian, których wagę i znaczenie będzie potrafił ocenić i przekazać współpracownikom, pozyskując ich zaangażowanie do realizacji trafnie postawionych celów.

 

Product & Brand Management

 

2 162 4500 85 Product Manager, otrzyma zbiór rozwiązań, uświadamiających, że sukces sprzedażowy produktu nie jest wyłącznie definiowany przez marżę lub cenę, ale precyzyjne rozpoznanie potrzeby klienta, którą produkt powinien spełnić.

 

Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

 

2 250 3000 150 Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

2 190 2500 150 Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy.
Coaching i mentoring

 

2 220 4000 150 Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu i mentoringu jako narzędzi wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w coachingu i mentoringu w odniesieniu do różnych podejść. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu i mentoringu oraz praktyczne przećwiczenie nabytych kompetencji.

Cele szczegółowe:

  • Zrozumienie istoty coachingu i mentoringu
  • Poznanie poszczególnych metod, technik i narzędzi oraz nabycie umiejętności ich stosowania,
  • Nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu i mentoringu,
  • Poznanie metod i warsztatu pracy coacha i mentora,
  • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha i mentora
  • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha i mentora,