Wieloletnie doświadczenie, ponad 6,5 tysiąca absolwentów i klientów, najszersza oferta w regionie! ZAPRASZAMY!

Nabór marzec 2020 – studia podyplomowe dla biznesu

Szanowni Państwo!

Witamy w zakładce poświęconej studiom podyplomowym dla biznesu. Nasze studia charakteryzuje przede wszystkim nastawienie na kontakt z praktykami dzielącymi się swoim doświadczeniem zawodowym ze studentami. Ta cecha decyduje zwykle o wyborze naszej oferty i jest wskazywana przez absolwentów jako ważna zaleta prowadzonych przez nas studiów.

Zajęcia mają głównie charakter warsztatowy i skupiają się na kształtowaniu umiejętności i kompetencji słuchaczy.

Zapraszamy !

Andrzej Bartosik, właściciel Grupy Szkoleniowej Edulabor, certyfikowany coach i mentor biznesowy, trener, wykładowca akademicki

Nabór marzec 2020 –organizacja studiów.

1. Czas trwania studiów:

Rozpoczęcie zajęć dla studiów 2- semestralnych: marzec 2020

Zakończenie zajęć dla studiów 2- semestralnych: grudzień 2020

cennik studiów marzec 2020

2. Organizacja zjazdów: Zjazdy odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu w formie weekendowej (sobota, niedziela).

3. Miejsce odbywania się zajęć: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  im. Janka Bytnara “Rudego”  w Kaliszu, ul. Wodna 11-13.

Poniżej mapka dojazdu z zaznaczonymi miejscami parkingowymi.

4. Dziekanat:

Kierownik Dziekanatu i Biura obsługi słuchaczy: Irena Tarczyńska

Pracownik Dziekanatu i Biura obsługi słuchaczy: Joanna Puławska

Adres dziekanatu: ul. Górnośląska 56, I piętro, pok.7, 62-800 Kalisz,

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 17.00

Wtorek: nieczynne

Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 9.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 17.00

W trakcie zjazdów dziekanat uruchamiany jest dla słuchaczy w miejscu odbywania zajęć: sobota, niedziela w godzinach 8.30-13.00

7. Kontakt:

Infolinia : +48 62 751 99 12, +48 501 647 336 

e-mail: biuro@edulabor.pl


Oferta studiów 2019/2020:

Kierunek studiów Liczba semestrów Liczba godzin Koszt Wpisowe Jakie absolwent otrzymuje uprawnienia/ kwalifikacje/kompetencje?
Akademia profesjonalnego mediatora

 

2

 

200 4000 85 Po zakończeniu studiów uczestnicy uzyskają kompetencje w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji; negocjacji. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji i negocjacji cywilnych i gospodarczych, rodzinnych.

 

Administracja i zarządzanie zasobami ludzkimi

NOWOŚĆ!

2 175 3000 150 Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk   kierowniczych w sektorze administracji.
Administracja i zarządzanie finansami publicznymi

 

2 250 3000 150 Celem specjalności jest przygotowanie słuchaczy do zajmowania stanowisk administracyjnych w instytucjach samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, wymagające od nich profesjonalnego przygotowania do pełnienia funkcji w sektorze publicznym.
Coaching i mentoring

 

2 220 4000 150 Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu i mentoringu jako narzędzi wspomagającego rozwój potencjału człowieka. Poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w coachingu i mentoringu w odniesieniu do różnych podejść. Szczególny nacisk zostanie położony na  doświadczenie procesu coachingu i mentoringu oraz praktyczne przećwiczenie nabytych kompetencji.

Cele szczegółowe:

  • Zrozumienie istoty coachingu i mentoringu
  • Poznanie poszczególnych metod, technik i narzędzi oraz nabycie umiejętności ich stosowania,
  • Nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu i mentoringu,
  • Poznanie metod i warsztatu pracy coacha i mentora,
  • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha i mentora
  • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha i mentora,
HR Business Partner

 

2 192 4500 85 Absolwent kierunku będzie gotowy odpowiedzieć na potrzeby HR organizacji od poziomu diagnozy, jej potrzeb i stanu do realizacji konkretnych projektów czy zmian, których wagę i znaczenie będzie potrafił ocenić i przekazać współpracownikom, pozyskując ich zaangażowanie do realizacji trafnie postawionych celów.

 

Product & Brand Management

 

2 162 4500 85 Product Manager, otrzyma zbiór rozwiązań, uświadamiających, że sukces sprzedażowy produktu nie jest wyłącznie definiowany przez marżę lub cenę, ale precyzyjne rozpoznanie potrzeby klienta, którą produkt powinien spełnić.

 

Psychologia w zarządzaniu i biznesie

NOWOŚĆ!

2 175 4000 150 Celem studiów jest kształtowanie kompetencji i umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania. Wiedza ta jest niezbędna menagerom do skutecznych działań w obszarach takich jak: budowanie i motywowanie zespołu, rozwiązywanie napięć i konfliktów, trafne rozpoznawanie potrzeb klientów. Podbudowa psychologiczna daje menagerom większą pewność i skuteczność w działaniu.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

2 190 2500 150 Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy.