EduLABOR
×

Organizacja i zarządzanie oświatą (kadra oświatowa)

Kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie

Kwalifikacje

 

Studia 100 % ONLINE.

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597).

Ukończenie tego kierunku uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

Słuchacz zdobędzie umiejętności:

– budowania, koncepcji pracy szkoły

– sprawowania przywództwa i łączenia go z praktyką zarządzania

– organizowania procesów edukacyjnych

– strategicznego zarządzania zmianą w szkole

– organizowania pracy szkoły adekwatnie do obowiązujących przepisów prawa

– planowania i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnego i swoich współpracowników.

Program studiów

Moduł I: Przywództwo edukacyjne i psychologiczne podstawy zarządzania w szkole (26 godz.)
·Style przewodzenia, specyfika przywództwa edukacyjnego (4 godz.)
·Zarządzanie zmianą w edukacji (8 godz.)
·Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego (4 godz.)
·Psychologiczne podstawy zarządzania (6 godz.)
·Zarządzanie uczeniem się (4 godz.)
Moduł II: Systemowe zarządzanie i administrowanie szkołą (80 godz.)
·Cele, zadania, wymagania wobec szkół w świetle obowiązujących przepisów (4 godz.)
·Wewnętrzne akty prawne w szkole (8 godz.)
·Koncepcja pracy szkoły (8 godz.)
·Zarządzanie jakością kształcenia, nadzór pedagogiczny (8 godz.)
·Organizacja placówki oświatowej (4 godz.)
·Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową (prawo oświatowe, prawo administracyjne, samorządowe, prawo pracy, prawo finansów publicznych) (8 godz.)
·Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły (8 godz.)
·Strategia rozwoju szkoły, planowanie pracy szkoły (4 godz.)
·Kontrola zarządcza (4 godz.)
·Polityka kadrowa – specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w szkole (aspekty organizacyjne i prawne) (8 godz.)
·Rekrutacja, selekcja pracowników, zwalnianie, wprowadzanie nowego pracownika (4 godz.)
·Sytuacje kryzysowe w szkole (4 godz.)
·Minimum informatyczne dyrektora szkoły – obsługa urządzeń i programów niezbędnych w pracy dyrektora szkoły (8 godz.)
Moduł III: Organizowanie procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się (40 godz.)
·Organizowanie procesów edukacyjnych z uwzględnieniem wymagań państwa (4 godz.)
·Szkoła organizacją uczącą się (4 godz.)
·Podstawa programowa jako mapa treści (6 godz.)
·Ocenianie dla uczenia się (6 godz.)
·Metody opracowywania i modyfikowania programów nauczania (6 godz.)
·Innowacje pedagogiczne (6 godz.)
·Dyrektor jako lider doskonalenia się nauczycieli (4 godz.)
·Kultura organizacyjna szkoły (4 godz.)
Moduł IV: Komunikacja w szkole, współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (30 godz.)
·Media w procesach komunikowania się szkoły. (promocja placówki oświatowej i marketing w oświacie, kontakty szkoły placówki z mediami) (6 godz.)
·Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi (4 godz.)
·Idea partycypacji społecznej dla rozwoju szkoły (4 godz.)
·Współpraca szkoły z rodzicami jako fundament jej rozwoju (8 godz.)
·Partnerzy szkoły – zewnętrzne instytucje wspierające działania placówek oświatowych (4 godz.)
·Pozyskiwanie źródeł finansowania, Fundusze Unii Europejskiej w systemie oświaty w Polsce (4 godz.)
Moduł V: Kluczowe kompetencje dyrektora szkoły/placówki jako lidera organizacji (36 godz.)
·Kompetencje interpersonalne dyrektora szkoły/ placówki (8 godz.)
·Asertywność i komunikacja w pracy dyrektora szkoły, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej (8 godz.)
·Planowanie własnego rozwoju (6 godz.)
·Zarządzanie stresem i czasem (8 godz.)
·Coaching i mentoring w edukacji (8 godz.)
Seminarium (4 godz.) ·Seminarium: Warsztaty opracowywania koncepcji pracy szkoły (6 godz.)

PRAKTYKA KIEROWNICZA: 16 h

Cennik i terminy

Liczba semestrówCZESNEWPISOWERATA SEMESTRALNASYSTEM 10 RAT
230001501500300

Organizacja zajęć: 

 • studia w systemie zdalnym (100% ONLINE) 
 • zjazdy zdalne odbywają się weekendowo (soboty i niedziele), nie ma zajęć w piątki
 • studenci uzyskują również dostęp do platformy szkoleniowej

Zapewniamy pełną obsługę słuchaczy w sekretariacie, która odbywa się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Godziny pracy dziekanatu pn.-pt. 9.00 – 17.00 (za wyjątkiem wtorków).

REALIZACJA ZAJĘĆ: marzec 2024 – grudzień 2024

Jak się zapisać na studia ?

 1. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wypełnij formularz rekrutacyjny
 2. W odpowiedzi otrzymasz na maila komplet dokumentów rekrutacyjnych
 3. Przez 14 dni miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane
 4. Dokończ rekrutację przesyłając do nas komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 5. Do zobaczenia na zajęciach ONLINE 🙂

Dla kogo ?

Uczestnicy:

Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje.

Wymagania od kandydata : wykształcenie wyższe

Co zyskujesz studiując z nami ?

Zakończenie studiów

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Organizatorzy studiów

 

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Uniwersytet WSB MERITO (dawniej: Wyższa Szkoła Bankowa) w Poznaniu jest największą niepubliczną uczelnią w Polsce o niezachwianej pozycji lidera. Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR współpracuje z WSB od 2016 roku. Od tej chwili nasi słuchacze mogą uzyskiwać dyplomy tej prestiżowej uczelni i pewność swoich kwalifikacji.

Współpraca WSB Poznań oraz Ośrodka EDULABOR od lat przynosi naszym słuchaczom korzyści.

WSB MERITO w Poznaniu zapewnia najwyższe standardy kształcenia i dyplom  rozpoznawalnej oraz uznanej w całej Polsce uczelni cieszącej się opinią lidera na rynku edukacyjnym.

EDULABOR zapewnia specjalistów w zakresie prawa oświatowego. Nasze wieloletnie doświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli daje pewność organizacji kształcenia zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Na przestrzeni lat ośrodkowi EDULABOR  zaufało ponad 6 tys. nauczycieli zdobywających z nami nowe kwalifikacje.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.