EduLABOR
×

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z elementami Integracji sensorycznej (SI)

Studia ONLINE zgodne ze Standardami Kształcenia Nauczycieli MEiN

Kwalifikacje

Studia w systemie zdalnym (ONLINE) synchronicznym:

UWAGA!

Program studiów jest dostosowany do projektowanych zmian w zakresie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zatrudniania pedagogów specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Studia są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku.

Kwalifikacje: Po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z elementami Integracji Sensorycznej (SI) absolwent uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z uczniami i wychowankami ze spektrum autyzmu pod warunkiem posiadania uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki. Podstawa prawna: §23, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

Słuchacze w toku studiów realizują blok z zakresu Integracji Sensorycznej (SI). Blok pozwala na zastosowanie elementów SI w pracy z  dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu.

 

Program

Program obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Cennik i terminy

LICZBA SEMESTRÓWCZESNEWPISOWERATA SEMESTRALNASYSTEM 10 RAT
334501501150345

Organizacja zajęć: 

 • studia w systemie zdalnym (ONLINE) synchronicznym
 • zjazdy zdalne odbywają się weekendowo (soboty i niedziele), nie ma zajęć w piątki
 • studenci uzyskują dostęp do platformy szkoleniowej, na której znajdują się materiały oraz inne dodatkowe zasoby

Czas trwania: wrzesień 2022 – sierpień 2023

Pełna obsługa słuchaczy w dziekanacie odbywa się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Godziny pracy dziekanatu pn-pt. 9.00 – 17.00 (za wyjątkiem wtorków)

Jak się zapisać na studia ?

 1. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wypełnij formularz rekrutacyjny
 2. Otrzymasz od nas drogą mailową dokumenty rekrutacyjne – od tego momentu przez 14 dni miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane.
 3. Dokończ rekrutację przesyłając do nas komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

W miesiącu sierpniu oczekuj od nas informacji organizacyjnych i pakietu powitalnych wiadomości 🙂

Zobaczymy się na zajęciach we wrześniu!

Dla kogo?

Adresaci  studiów:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Lub

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. 2018 poz. 1668). 

Co zyskujesz studiując z nami ?

 • DOŚWIADCZENIE – ponad 10 lat pracy z nauczycielami jako wyspecjalizowany ośrodek kształcenia, ponad 6,5 tysiąca absolwentów studiów kwalifikacyjnych, cztery uczelnie partnerskie będące liderami kształcenia, stale współpracujące z nami szkoły i placówki oświatowe. To wszystko daje gwarancję organizacji studiów sprofilowanych na potrzeby nauczycieli i kadry oświatowej.
 • PEWNOŚĆ KWALIFIKACJI – jako ośrodek zajmujący się doradztwem i  szkoleniem placówek oświatowych w zakresie kwalifikacji nauczycieli konstruujemy naszą ofertę studiów wybierając tylko kierunki i Uczelnie partnerskie gwarantujące uzyskanie pełnych kwalifikacji.
 • DOGODNE WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW – nasi wykładowcy prowadzą zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym, dziekanat wspiera słuchaczy we wszelkich sprawach formalnych, słuchacze mają dostęp do konsultacji online oraz do zasobów platformy szkoleniowej – jednym słowem robimy wszystko aby ułatwić i perfekcyjnie zorganizować studia skrojone dokładnie dla nauczycieli i z uwzględnieniem ich potrzeb.
 • DOGODNY CZAS TRWANIA STUDIÓW – aby jak najlepiej dopasować się do specyfiki pracy w oświacie i kalendarza pracy szkoły, rozpoczynamy zajęcia we wrześniu a kończymy studia w sierpniu.
 • UŁATWIAMY REALIZACJĘ PRAKTYK – nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami powoduje, że możemy wspierać naszych studentów w realizacji praktyk, mamy również opracowany specjalny system realizacji założeń praktyki wpisujący się w specyfikę pracy nauczyciela.
 • KADRA PRAKTYKÓW – od lat współpracujemy z najlepszymi praktykami w swoich specjalnościach. Na naszych zajęciach spotykacie się z wykładowcami akademickimi, którzy w 100% są również nauczycielami, specjalistami w wielu dziedzinach oświaty, dyrektorami szkół oraz pracownikami nadzoru pedagogicznego. To nas wyróżnia i daje ogromne korzyści słuchaczom.
 • ZAUFANIE – szczycimy się tym, iż nasi słuchacze chętnie powracają do nas na kolejne studia i polecają nas swoim znajomym. Cenimy sobie także współpracę z wieloma szkołami i placówkami oświatowymi. Od zawsze naszą wartością, na której budowaliśmy swoją markę edukacyjną jest RELACJA ZE SŁUCHACZAMI 🙂 

Zakończenie studiów

Test zaliczeniowy

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Organizatorzy studiów

 

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest największą niepubliczną uczelnią w Polsce o niezachwianej pozycji lidera. Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR współpracuje z WSB od 2016 roku. Od tej chwili nasi słuchacze mogą uzyskiwać dyplomy tej prestiżowej uczelni i pewność swoich kwalifikacji.

Współpraca WSB Poznań oraz Ośrodka EDULABOR od lat przynosi naszym słuchaczom korzyści.

WSB w Poznaniu zapewnia najwyższe standardy kształcenia i dyplom  rozpoznawalnej oraz uznanej w całej Polsce uczelni cieszącej się opinią lidera na rynku edukacyjnym.

EDULABOR zapewnia specjalistów w zakresie prawa oświatowego. Nasze wieloletnie doświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli daje pewność organizacji kształcenia zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

Na przestrzeni lat ośrodkowi EDULABOR  zaufało ponad 6 tys. nauczycieli zdobywających z nami nowe kwalifikacje.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2022 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.

  Zamówienie
  • Zamówienie puste.