EduLABOR
×

Pedagogika korekcyjna – Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapia pedagogiczna)

Studia ONLINE zgodne ze Standardami Kształcenia Nauczycieli MEiN

Kwalifikacje

 

Studia 100 % ONLINE .

Studia są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku. 

Po ukończeniu studiów podyplomowych Pedagogika korekcyjna – nowe nazewnictwo zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli), absolwent uzyskuje kwalifikacje terapeuty pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, tj. świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, w zakresie:

 • przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym oraz trudności w uczeniu się i projektowania terapii uczniów z tymi zaburzeniami i trudnościami,
 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój ucznia.

NAUCZYCIELU PAMIĘTAJ: JEST NOWA PODSTAWA PRAWNA KWALFIKACJI W OŚWIACIE ! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Nasze studia są zgodne z tym Rozporządzeniem.

Jeśli posiadasz: Nasze studia podyplomowe w zakresie Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapia pedagogiczna) nadadzą Ci kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego. 

 

 

studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia + przygotowanie pedagogiczne

lub

TAK
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. + przygotowanie pedagogiczne

lub

TAK
studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. + przygotowanie pedagogiczne

lub

TAK
studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. + przygotowanie pedagogiczne

lub

TAK
studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. + przygotowanie pedagogiczne TAK

 

Ważne! – możesz GRATIS otrzymać dodatkowy pakiet: Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole.

Ponieważ nasze studia pozwalają absolwentom zatrudniać się  na stanowisku pedagoga specjalnego ( w przypadku spełnienia wymogów Rozporządzenia), opracowaliśmy dodatkowy wspierający pakiet merytoryczno – dydaktyczny dla osób, które będą podejmować się realizacji zadań wynikających regulacji prawa oświatowego w zakresie stanowiska pedagoga specjalnego.

Zakres pakietu:

 1. Dostęp do profesjonalnego kursu online Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole – aspekty prawne, zadania, obowiązująca dokumentacja, warsztat pracy. (cena standardowa kursu: 550 PLN). Nauczyciele otrzymują CERTYFIKAT kompetencyjny Pedagoga specjalnego wraz z suplementem kompetencyjnym.
 2. Dostęp do “Teczki pedagoga specjalnego”Teczka jest profesjonalnym zestawem gotowych materiałów ułatwiającym nauczycielom podjęcie zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole. (cena standardowa: 750 PLN)

Standardowy koszt pakietu Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole – 1300 PLN.

w skład pakietu wchodzi:

 • dostęp do kursu online 
 • certyfikat 
 • suplement kompetencyjny
 • “Teczka pedagoga specjalnego” – wersja elektroniczna

Jak skorzystać z oferty dla naszych studentów?

  1. Jeśli zrekrutujesz się do 29.02.2024 – pakiet Pedagog specjalny w przedszkolu i szkole otrzymasz GRATIS! (wraz z dyplomem studiów otrzymujesz certyfikat i suplement Pedagog specjalny w szkole i przedszkolu)
  2. Jeśli zrekrutujesz się od 01.03 do 15.03 – możesz korzystać z całego pakietu w cenie 300 PLN.

Program

Program obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których wymagane są kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Wykaz przedmiotów:

Dydaktyka specjalna – koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
Diagnostyka w pedagogice specjalnej – planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
Teoretyczne podstawy pedagogiki korekcyjnej
Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych
Organizacja instytucji w systemie wsparcia dziecka/ucznia o SPE – aspekty prawne
Podstawy neuropsychologii
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się
Zasady edukacji i terapii dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Diagnoza funkcjonalna i wspomaganie rozwoju ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z grupy ryzyka
Współpraca z rodziną dziecka/ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Planowanie, organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczo-pedagogicznej
Metody terapii pedagogicznej
Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami lub specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów korekcyjno-kompensacyjnych
Warsztat terapeuty pedagogicznego

Organizacja studiów i opłaty

Rozpoczęcie studiów: październik 2024

Liczba semestrów: 3

Czesne (za całość studiów): 3300 PLN

Wpisowe: 150 PLN

Opłata za wydanie świadectwa: 30 PLN

Możliwe opłaty czesnego w systemie ratalnym: 3 raty lub 10 rat

Organizacja zajęć: 

 • studia w systemie zdalnym (ONLINE) 
 • zjazdy zdalne odbywają się weekendowo (soboty i niedziele), nie ma zajęć w piątki
 • studenci uzyskują również dostęp do platformy szkoleniowej

Zapewniamy pełną obsługę słuchaczy w sekretariacie, która odbywa się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Godziny pracy dziekanatu pn-pt. 9.00 – 17.00 (za wyjątkiem wtorków).

Rekrutacja trwa od 10.05.2024

do wyczerpania wolnych miejsc lub do 30.09.2024

Jak się zapisać na studia ?

 1. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wypełnij formularz rekrutacyjny
 2. W odpowiedzi otrzymasz na maila komplet dokumentów rekrutacyjnych
 3. Przez 14 dni miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane
 4. Dokończ rekrutację przesyłając do nas komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 5. Do zobaczenia w październiku na spotkaniu organizacyjnym i zajęciach ONLINE 🙂

Dla kogo ?

Adresaci  studiów:

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I stopnia i II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

lub

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej lub innych studiów wyższych i świadectwem ukończenia studiów podyplomowych/kursów potwierdzających posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej).

Co zyskujesz studiując z nami ?

Zakończenie studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.