EduLABOR
×

Pedagogika resocjalizacyjna

Wykładowcy - praktycy

Kwalifikacje

Kwalifikacje:

Uczestnicy studiów podyplomowych oprócz poszerzenia kompetencji teoretycznych i praktycznych w zakresie wyspecjalizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzyskają także kwalifikacje formalne uprawniające do pracy w obszarze resocjalizacji  zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia MEN  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju.

Powyższa specjalność umożliwia zatrudnienie m.in. w:

 • Schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,
 • Pogotowiach opiekuńczych,
 • Ośrodkach socjoterapii,
 • Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • Aresztach śledczych i zakładach karnych,
 • Domach dziecka,
 • Świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych,
 • W sądach – w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora ,
 • Domach pomocy społecznej,
 • Szkołach i placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych) określonej rozporządzeniem MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach), oraz wielu innych instytucjach z obszaru profilaktyki, terapii i resocjalizacji.

Program

Program

rogram obejmuje zajęcia z grupy C.5, C.6 ,C.7; E.1, E.2 i E.3.  (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 240 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w wymiarze 150 godzin
 3. Moduł z dydaktyki specjalnej i diagnostyki w pedagogice specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)
 4. Praktyka zawodowa kierunkowa w wymiarze 120 godzin
 5. Praktyka zawodowa w zakresie pedagogiki specjalnej w wymiarze 60 godzin (modułu nie realizują osoby posiadające kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej)

Cennik i terminy

LICZBA SEMESTRÓWCZESNEWPISOWERATY SEMESTRALNESYSTEM 10 RATSYSTEM 15 RAT
330001501000300200

Organizacja zajęć:

 • pierwszy semestr on-line
 • drugi i trzeci semestr stacjonarny lub hybrydowy

Uwaga! Jeśli pojawią się zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące kształcenia zdalnego lub nowe obostrzenia epidemiczne wówczas realizacja 2 i 3 semestru będzie się odbywać on-line.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela trwają nie krócej niż 3 semestry.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr Terminy zjazdów
Semestr I 26-27.03.2022
23-24.04.2022
21-22.05.2022
11-12.06.2022
25-26.06.2022
Semestr II 24-25.09.2022
08-09.10.2022
22-23.10.2022
19-20.11.2022
26-27.11.2022
Semestr III 17-18.12.2022
14-15.01.2023
18-19.02.2023
18-19.03.2023
15-16.04.2023

 

Dla kogo ?

Wymagania od kandydata : wykształcenie wyższe I-go lub I i II – go stopnia, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE (w przypadku zatrudnienia w szkole).

 

Zakończenie studiów

Zaliczenie
przedmiotów

Zaliczenie praktyk

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Organizatorzy studiów

wwsse

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.