EduLABOR
×

Bibliotekoznawstwo z biblioterapią i edukacją czytelniczo – medialną

Studia ONLINE zgodne ze Standardami Kształcenia Nauczycieli MEiN

Kwalifikacje

Studia online w systemie synchronicznym:

Studia są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02 sierpnia 2019 roku.

Kwalifikacje: Przygotowanie merytoryczno-metodyczne słuchaczy i nadanie im kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej lub bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej, a także w innego rodzaju bibliotekach na stanowiskach i po spełnieniu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 12 grudnia 2012 r., w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających  do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U. 2012,  poz. 1394).

Program

Program obejmuje zajęcia z grupy A.3 i E (standardów kształcenia nauczycieli), tj.:

 1. Przygotowanie merytoryczne w wymiarze 180 godzin
 2. Przygotowanie dydaktyczne w wymiarze 90 godzin
 3. Praktykę zawodową w wymiarze 90 godzin

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Wykaz przedmiotów:

Przygotowanie w zakresie merytorycznym – 180 h
Podstawy wiedzy o bibliotece
Historia książki i bibliotek
Organizacja i zarządzanie zbiorami w bibliotece
Opracowanie formalne zbiorów
Opracowanie rzeczowe zbiorów
Zarządzanie i marketing biblioteczny
Organizacja biblioteki szkolnej i pedagogicznej
Czytelnictwo
Informacja naukowa
Rynek książki współczesnej
Literatura dla dzieci i młodzieży
Polska literatura współczesna
Komunikacja społeczna w bibliotece
Moduł dudaktyczny 90 h
Metodyka pracy z czytelnikiem
Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
Biblioterapia
Technologie informatyczne i multimedialne w bibliotece.
Etyka zawodowa
Seminarium

Cennik i terminarz

Liczba semestrówLiczba miesięcy naukiLiczba zjazdówCzesneWpisoweOpłata za wydanie świadectwaKoszt całościowy3 raty semestralneSystem 10 rat
3131531501509533951050315

Organizacja zajęć: 

 • studia w systemie zdalnym (ONLINE) synchronicznym
 • zjazdy zdalne odbywają się weekendowo (soboty i niedziele) w godzinach 8.30 – 16.30, nie ma zajęć w piątki
 • studenci uzyskują również dostęp do platformy szkoleniowej

Zapewniamy pełną obsługę słuchaczy w sekretariacie, która odbywa się zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Godziny pracy dziekanatu pn-pt. 9.00 – 17.00 (za wyjątkiem wtorków).

Terminarz zjazdów:

Zjazd Data
I 21-22.10.2023
II 25-26.11.2023
III 09-10.12.2023
IV 13-14.01.2024
V 27-28.01.2024
VI 10-11.02.2024
VII 09-10.03.2024
VIII 13-14.04.2024
IX 11-12.05.2024
X 08-09.06.2024
XI 22-23.06.2024
XII 14-15.09.2024
XIII 28-29.09.2024
XIV 19-20.10.2024
XV 16-17.11.2024

Jak się zapisać na studia ?

  1. Kliknij przycisk ZAPISZ SIĘ i wypełnij formularz rekrutacyjny
  2. W odpowiedzi otrzymasz na maila komplet dokumentów rekrutacyjnych.
  3. Przez 14 dni miejsce jest dla Ciebie zarezerwowane.
  4. Dokończ rekrutację przesyłając do nas komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.
  5. Do zobaczenia na zajęciach ONLINE w październiku 🙂

Dla kogo?

Adresat studiów:

Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów co najmniej I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

Co zyskujesz studiując z nami ?

Zakończenie studiów

Test zaliczeniowy

Praca końcowa

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.

Zadaj pytanie

Dane kontaktowe

(+48) 501 647 336

Możesz również napisać na e-mail:

Godziny pracy

Poniedziałek:

9.00 – 17.00

Wtorek:

nieczynne

Środa:

9.00 – 17.00

Czwartek:

9.00 – 17.00

Piątek:

9.00 – 17.00

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
  Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

  nie zasypiemy Cię mailami

  będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

  otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

  © 2023 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt zrealizowany przez Tebim.