EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Coaching & Mentoring

Czym jest coaching?

Proces coachingowy to świadomy trening prowadzący do zmiany na lepsze. Profesjonalny trening przebiega zgodnie z precyzyjnie zaplanowanymi etapami, które w optymalny sposób wspierają klienta.

Coach pracuje na zasobach klienta traktując je jako fundament, wspiera klienta zarówno w formułowaniu, precyzowaniu celów jak i w ich realizacji.

Na tym fundamencie coachee przy wsparciu coacha:

  • buduje obraz zmiany (Co i dlaczego ma być zmienione?),
  • formułuje kryteria sukcesu (Jak poznasz, że osiągnąłeś to co zaplanowałaś ? Czy to jest dla Ciebie dobre ?),
  • planuje konkretne działania, które prowadzą do celu
  • kontroluje i koryguje działania, sposoby, środki jakie pojawiają w drodze do celu

 

Andrzej Bartosik - certyfikowany coach i mentor biznesowy

Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy, Certyfikowany Profesjonalny Mentor Biznesowy, coach life, trener, wykładowca akademicki, mediator, pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE, doradca zawodowy, właściciel Ośrodka Szkoleniowo – Doradczego Edulabor w Kaliszu. Członek EMCC Poland.

Posiada 20 letnie doświadczenie pracy w dużej firmie korporacyjnej na stanowisku kierowniczym (zarządzanie grupą ponad 90 pracowników). Od 2011 roku współpracuje z Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej w obszarze studiów podyplomowych i dyplomowych. Od 2015 pracownik naukowo- dydaktyczny WWSEE oraz Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu w obszarze studiów podyplomowych.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Coachingu (specjalność Life coaching) oraz Akademię trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada prestiżowy tytuł Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy uzyskany w programie akredytowanym EMCC EQA na poziomie Practitioner oraz tytuł Certyfikowany Profesjonalny Mentor Biznesowy. Ukończył studia z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi.

Pracuje metodą coachingu koaktywnego.

Jest współautorem programu studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą oraz Doradztwa zawodowego i oświatowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci.

OFERTA COACHINGU & MENTORINGU :
Executive coaching

Executive coaching skierowany jest do kluczowych menedżerów, dyrektorów, członków zarządów, właścicieli firm oraz prezesów. Koncentruje się na zarządzaniu strategicznym oraz na problemach związanych z presją stanowiska i odpowiedzialnością.

Praca z klientem skupia  się również na rozwijaniu narzędzi i metod kreatywnych prowadzących do innowacji niezbędnej w rozwoju organizacji. Executive coaching wspiera także w planowaniu strategicznym,  oraz wprowadzeniu tzw. trudnych zmian w organizacji (np. redukcje zatrudnienia, reengineering).

Liczba sesji: od 3 do 10 (zwykle 1- 2 sesje w miesiącu)

Coaching & mentoring biznesowy (Buisiness coaching & mentoring)

Przedmiotem zainteresowania coachingu biznesowego jest najczęściej podnoszenie kompetencji zawodowych coachee w obszarach zarządzania, planowania, delegowania, motywacji i automotywacji, nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich (relacje wewnętrzne w zespołach pracowniczych) oraz innowacyjność i kreatywność zawodowa.

Liczba sesji: od 3 do 12 (zwykle 2 sesje w miesiącu)

 

Coaching & mentoring menedżerski (Management coaching & mentoring )

Jest on skierowany do wszystkich osób zawodowo pełniących funkcje kierownicze (menedżerów, liderów, kierowników, zwierzchników). Coaching jest pomocny w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych menadżerom (między innymi.: kierowanie ludźmi, kontrolowanie procesów, dyscyplinowanie, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności negocjacyjne, strategiczne myślenie, wdrażanie strategii, work-life balance i wiele innych).

Nadrzędnym celem coachingu menadżerskiego jest wsparcie coachee (w tym przypadku lidera) w uzyskaniu kompetencji i pewności w działaniach (odwaga kierownicza) prowadzących do ustalania celów i egzekwowania rezultatów. Ta umiejętność jest odnoszona zarówno do zadań własnych lidera jak i podległych mu pracowników.

Liczba sesji: od 3 do 12 (zwykle 2 sesje w miesiącu)

 

Coaching & mentoring kariery (Career coaching & mentoring )

Coaching kariery to proces skierowany do osób potrzebujących wsparcia w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej, która pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału zawodowego klienta z równoczesnym zaopiekowaniem się obszarem satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Coaching kariery często dotyczy także przygotowania pracownika do awansu, zmiany stanowiska pracy, zmiany zakresu obowiązków, wejścia do nowego zespołu.

Liczba sesji: od 3 do 12 (zwykle 2 sesje w miesiącu)

Coaching & mentoring zmian życiowych (Coaching & mentoring life)

Coaching zmian życiowych koncentruje się na poprawie jakości życia i jest zorientowany na trening rozwoju osobistego. Stanowi wsparcie dla osób, które czują gotowość lub potrzebę do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Koncentrujemy się na osiąganiu celów osobistych takich jak: plany życiowe, wizja życia, dbałość o siebie, jakość związku, zdrowie, kreatywność, wolność finansowa i inne.

Life coaching skupia się na jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów.

Do tego rodzaju coachingu zaliczamy podejście holistyczne (dążenie do wewnętrznej równowagi, spójności klienta i samopoznania) jak bardziej szczegółowe dziedziny coachingu, np.: np. coaching wspierający zdrowie, coaching wspierający relacje partnerskie w związkach czy zmiany postaw życiowych.

Liczba sesji: od 3 do 12 (zwykle 2 sesje w miesiącu)

Coaching & mentoring grupowy i zespołowy (Team coaching & mentoring )

Coaching grupowy i zespołowy ma na celu rozwój potencjału uczestników danej grupy. Coaching grupowy może służyć wzmacnianiu kompetencji i lepszej realizacji zadań w zespole. Zwykle towarzyszy wprowadzaniu zmian w firmie lub jest wsparciem dla powstających grup projektowych (wyzwalanie ich potencjału). Ten rodzaj coachingu pomocny jest także w sytuacjach konfliktowych w grupie lub w przypadku kłopotów z komunikacją wewnętrzna w grupie.

 

  • Team coaching (coaching zespołowy) : koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu. Jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół, jako całość, za realizowanie wspólnych celów i wartości. Polega na pracy coacha z liderem i jego zespołem nad konkretnym celem zespołowym. Cel pracy i efekt do osiągnięcia może być zgłoszony przez zwierzchnika lub lidera. Lider może ale nie musi uczestniczyć w procesie coachingowym. Wraz z coachem ustalane są zasady komunikacji i kontroli efektów. Pomiędzy spotkaniami (sesjami grupowymi) odbywają się spotkania konsultingowe i realizacja zadań tworzących kolejne etapy jakie pokonywać ma grupa w dążeniu do wyznaczonego celu.
  • Coaching grupowy : polega na pracy coacha z grupą nad tym samym tematem. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów.

Liczba sesji: zależna od celu i charakterystyki grupy

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line