EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Kursy certyfikowane

Certyfikowane kursy EDULABOR to profesjonalnie zaprojektowane produkty pozwalające uczestnikom uzyskać szerokie kompetencje, bardzo dobrą podbudowę naukową i teoretyczną intensywnie implementowaną w zajęcia praktyczne i ćwiczenia. Kurs certyfikowany pozwala na dogłębne poznanie tematu i bardzo skuteczne przećwiczenie wszyskich elementów w praktyce.

Podczas kursu trwającego od 120 do 170 godzin aktywnego szkolenia z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy (między innymi: dyskusje moderowane, case study, sesje feedbacku, aktywne ćwiczenia kognitywne, sesje coachingowe i mentoringowe, pokazy, symulacje, aktywne ćwiczenia z nagrywaniem sesji i analizą) nasi słuchacze nabywają profesjonalnych kompetencji w wybranym obszarze.

Kurs kończy się egzaminem certyfikacyjnym i wydaniem świadectwa ukończenia kursu profesjonalnego .

Dodatkowo absolwenci naszych kursów certyfikowanych otrzymują profesjonalny suplement kompetencyjny.

Jako jedyni w Polsce wyposażamy naszych absolwentów w taki dokument.  Jest on skierowany do pracodawców. Suplement pozwala pracodawcom na łatwiejszą ocenę jakie kompetencje i umiejętności absolwenta korsu mogą być cenne z punktu widzenia jego organizacji. Samo świadectwo często nie daje pracodawcy takiej wiedzy. Nasz suplement jest ważnym elementem dla świadomych pracodawców poszukujących profesjonalnych pracowników.