EDULABOR - NAJLEPSZE UCZELNIE WIELKOPOLSKI W JEDNYM MIEJSCU ! 10 LAT DOŚWIADCZENIA * PONAD 6 TYSIĘCY ABSOLWENTÓW I KLIENTÓW * PEWNOŚĆ UZYSKANYCH KWALIFIKACJI

Nowy nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli !

Informujemy, że uruchomiliśmy, nowy nabór na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW zajęcia programowe I-go semestru studiów podyplomowych realizowane są zdalnie (w systemie on- line). Posiadamy profesjonalną platformę szkoleniową oraz system wykładów i warsztatów prowadzonych na żywo. Całość kształcenia on- line jest poddawana weryfikacji efektów kształcenia i spełnia warunki kwalifikacyjne. 

Wolne miejsca na uruchomionych kierunkach:

L.p. Kierunek studiów Zapisz się !
1. Terapia pedagogiczna z arteterapią https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
2. Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i terapia pedagogiczna https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
3. Logopedia https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
4. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
5. Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
6. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i niepełnosprawnością wzrokową – surdopedagogika i tyflopedagogika https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
7. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
8. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
9. Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/

Kierunki w trakcie naboru (planowane uruchomienie – czerwiec 2020): Uwaga! Warunkiem uruchomienia kierunku jest odpowiednia liczba kandydatów.

Lp. Kierunek Zapisz się!
1 Administracja i zarządzanie zasobami ludzkimi https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
2 Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
3 Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie Przedsiębiorczości https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
4 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
5 HR Business Partner https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
6 Informatyka i nowoczesne technologie w edukacji https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
7 Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
8 Nauczanie biologii https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
9 Nauczanie biologii i geografii https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
10 Nauczanie biologii i przyrody https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
11 Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie (EDB + WOS) https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
12 Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (Historia + WOS) https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
13 Nauczanie historii https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
14 Nauczanie języka polskiego jako obcego https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
15 Nauczanie, plastyki, muzyki, techniki https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
16 Nauczanie plastyki, techniki https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
17 Nauczanie plastyki, muzyki https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
18 Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie (WOS + WDŻ) https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
19 Organizacja i zarządzanie oświatą https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
20 Pedagogika resocjalizacyjna https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
21 Psychologia w zarządzaniu i biznesie https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
22 Tutoring i coaching w edukacji https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
23 Wczesne wspomaganie rozwoju https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/
24 Zarządzanie zasobami ludzkimi https://www.edulabor.pl/rekrutacja-on-line/

Pełna oferta kierunków (kliknij, aby przejść do wyszukiwarki): https://www.edulabor.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/

Kandydatów na studia kwalifikacyjne nauczycielskie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Standardów Kształcenia Nauczycieli wszystkie nasze programy i czas trwania studiów są  dostosowane do ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w obszarze kształcenia nauczycieli.

Pozdrawiam serdecznie!

Agnieszka Bartosik, dyrektor Grupy Szkoleniowej Edulabor, Pełnomocnik Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE


Uwaga! Ilośc semestrów i długość ich trwania jest zgodna z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli realizowane zgodnie z tymi wymogami umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

Organizacja zjazdów: Zjazdy odbywają się 1 – 2 razy w miesiącu w formie weekendowej (sobota, niedziela). Nie ma przewidzianych zjazdów w trakcie ferii czy okresie wakacyjnym. 

Miejsce odbywania się zajęć: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  im. Janka Bytnara “Rudego”  w Kaliszu, ul. Wodna 11-13.

Studenci i słuchacze mają możliwość skorzystania z punktu gastronomicznego serwującego kawę, herbatę, ciasta, sałatki i obiady.

Poniżej mapka dojazdu z zaznaczonymi miejscami parkingowymi.

Uwaga! Obecnie zajęcia dla studentów studiów dyplomowych i podyplomowych realizowane są w systemie zdalnym. 

Dziekanat:

Kierownik Dziekanatu i Biura obsługi słuchaczy: Irena Tarczyńska

Pracownik Dziekanatu i Biura obsługi słuchaczy: Joanna Puławska

Adres dziekanatu: ul. Częstochowska 44,  62-800 Kalisz,

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 17.00

Wtorek: nieczynne

Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 9.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 17.00

W trakcie zjazdów dziekanat uruchamiany jest dla słuchaczy w miejscu odbywania zajęć: sobota, niedziela w godzinach 8.30-13.00

Kontakt:

Infolinia :  501 647 336 

e-mail: biuro@edulabor.pl

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line