EduLABOR
×

Kompetencje dydaktyczne do prowadzenia szkoleń

999,00 

Informacje o kursie

Chcesz zostać szkoleniowcem, trenerem lub udoskonalić swój warsztat pracy?

Ten kurs jest dla Ciebie!

Dla kogo?

Kurs jest dedykowany osobom, które posiadają wiedzę i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają wymaganego przygotowania dydaktycznego zapewniającego wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich dla konkretnych grup szkolenia form, metod i środków dydaktycznych.

W szczególności odbiorcami naszego kursu są:

 • wykładowcy
 • szkoleniowcy
 • trenerzy wewnętrzni
 • pracownicy działów HR
 • menadżerowie i specjaliści BHP

UKOŃCZENIE KURSU zapewnia uzyskanie wiedzy, umiejetność i kompetencji niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia kursów i szkoleń pod względem przygotowania dydaktycznego.  

Liczba godzin szkolenia : 24

Program kursu składa się z modułów:

 1. Podstawy dydaktyki ogólnej
 2. Podstawy wiedzy o neurodydaktyce i procesie uczenia się
 3. Metodyka prowadzenia szkoleń i warsztat pracy szkoleniowca
 4. Aktywne formy warsztatowe
 5. Kształcenie zdalne – metodyka i warsztat pracy szkoleniowca
 6. Sytuacje trudne w procesach szkoleniowych

 

Świadectwo

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym doskonalenie zawodowe w zakresie kompetencji dydaktycznych w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń.

Ośrodek Szkoleniowo Doradczy EDULABOR jest zarejestrowaną placówką oświatową wpisana do rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych.

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.