EduLABOR
×

Praktyczna psychologia motywacji w biznesie

699,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 6 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu)

Dla kogo? 

Kurs dedykowany liderom, menadżerom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką psychologii motywacji oraz codziennym wzbudzaniu motywacji i osiąganiu celów.

Cel ogólny kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z zakresu psychologii społecznej, w tym psychologii motywacji.

Dzięki naszemu kursowi zrozumiesz uwarunkowania wytrwałości i zastosujesz w działaniu mechanizmy motywacji.

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie kursu znajdują się min.:

  • Podstawy psychologii motywacji i psychologii osiągnięć
  • Społeczne mechanizmy motywacji i osiągania celów
  • Co motywuje ludzi ? – teorie motywacji
  • Narzędzia motywacji
  • Sytuacje trudne i strategie zaradcze w przypadku problemów z motywacją 
  • Błędy w motywowaniu 

 

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający doskonalenie zawodowe. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.