EduLABOR
×

Coaching menedżerski – pakiet 4 sesji

1950,00 

Informacje

Pakiet 4 sesji coachingowych – coaching menedżerski.

Czas trwania sesji – ok. 1,5 h

Forma sesji: online

Narzędzia i cele coachingu menedżerskiego:

Jest on skierowany do wszystkich osób zawodowo pełniących funkcje kierownicze (menedżerów, liderów, kierowników, zwierzchników). Coaching jest pomocny w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych menedżerom (między innymi.: kierowanie ludźmi, kontrolowanie procesów, dyscyplinowanie, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności negocjacyjne, strategiczne myślenie, wdrażanie strategii, work-life balance i wiele innych).

Nadrzędnym celem coachingu menedżerskiego jest wsparcie coachee (w tym przypadku lidera) w uzyskaniu kompetencji i pewności w działaniach (odwaga kierownicza) prowadzących do ustalania celów i egzekwowania rezultatów. Ta umiejętność jest odnoszona zarówno do zadań własnych lidera jak i podległych mu pracowników.

Oto kilka przykładów kompetencji liderów, które mogą być wspierane przez management coaching:

 • asertywność
 • budowanie relacji lidera z pracownikami
 • budowanie zespołu, relacje w zespole
 • elastyczność
 • proaktywność
 • komunikacja
 • motywowanie
 • myślenie analityczne
 • myślenie strategiczne
 • umięjętności negocjacyjne
 • odporność na stres
 • przywództwo
 • podejmowanie decyzji
 • wspieranie rozwoju pracowników
 • przywództwo w zmianie

Często management coaching jako forma pracy indywidualnej, skupionej na liderze daje lepsze rezultaty dla samego coachee jak i organizacji niż tradycyjne szkolenia.

Ocena skuteczności w przypadku coachingu jest również bardziej klarowna niż w przypadku szkoleń grupowych. Wpływ lidera, u którego proces coachingowy  zakończył się sukcesem, na organizację i jej pracowników, jest szeroki i często bardziej efektywny niż szkolenie samych pracowników.

Sylwetka coacha:

Andrzej Bartosik:

Certyfikowany coach & mentor biznesowy, zawodowy mediator sądowy i cywilny z walidacją Ministerstwa Sprawiedliwości, terapeuta RTZ, wykładowca akademicki. 

20 lat doświadczenia w dużej firmie produkcyjnej na stanowisku menadżerskim stało się bazą do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami początkowo na poziomie uczelni wyższych w charakterze wykładowcy.

Od 2014 roku to właśnie działalność coachingowa i szkoleniowa stały się głównym obszarem mojego rozwoju zawodowego.

Obecnie prowadzę dzialalność trzech marek szkoleniowych zajmujących się odmiennymi obszarami.

Zapraszam.

Kompetencje formalne - coach/trener

 • Master of Business Administration WSB Merito w Poznaniu
 • Studia magisterskie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Studia Podyplomowe, kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Studia podyplomowe, Kierunek: Coaching life,
 • Studia podyplomowe Akademia Trenera
 • Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy – KURS AKREDYTOWANY EMCC
 • Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy – KURS AKREDYTOWANY EMCC
 • Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne,
 • Szkolenie „Racjonalna Terapia Zachowania (wraz z warsztatami w indywidualnej  i grupowej RTZ)
 • Szkolenie „Coachig integratywno transpersonalny – coaching relacji”
 • Szkolenie „Coachig integratywno transpersonalny – praca z ciałem w coachingu”
 • Szkolenie „ Hipnoza generatywna w life coachingu”,
 • Szkolenie „Coaching relacji”,
 • Szkolenie „Coaching Tao
 • Walidacja Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Instytutu Analiz Polityczno Prawnych w zakresie mediacji cywilnych sądowych i pozasądowych.
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach karnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach cywilnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach gospodarczych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w zakresie mediacji w postępowaniu z prawa pracy (mediacji pracowniczych) i mediacji w organizacji.

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.