EduLABOR
×

Teczka pedagoga specjalnego + szkolenie “Pedagog specjalny w szkole i przedszkolu – kwalifikacje, zadania, obowiązująca dokumentacja.”

1599,00 

Informacje dodatkowe

Termin oraz miejsce

Szkolenie ONLINE

Informacje o szkoleniu

Liczba godzin: 12

 

W trakcie szkolenia omawiane są najistotniejsze aspekty związane z wprowadzeniem nowego stanowiska w oświacie.

Agenda szkolenia:

  1. Pedagog specjalny w szkole i przedszkolu – nowa funkcja w oświacie
  2. Zatrudnianie pedagoga specjalnego
  3. Kwalifikacje pedagoga specjalnego
  4. Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga specjalnego
  5. Zadania pedagoga specjalnego w świetle rozporządzeń
  6. Funkcjonowanie pedagoga specjalnego w szkole – rozwiązania praktyczne
  7. Dokumentacja obowiązkowa pedagoga specjalnego
  8. Sesja pytań uczestników i odpowiedzi
Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do TECZKI PEDAGOGA SPECJALNEGO. 

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, którzy od 1 września bieżącego roku objęli nowe stanowisko w oświacie jakim jest PEDAGOG SPECJALNY.

Szkolenie rekomendujemy również dyrektorom szkół, którzy chcieliby doprecyzować zasady zatrudniania i procedury funkcjonowania pracownika na nowym stanowisku.

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu otrzymasz świadectwo zgodne z wzorem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym doskonalenie zawodowe.

 

Prowadzący

Agnieszka Bartosik – wieloletni dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli, specjalista w zakresie kwalifikacji nauczycielskich, konsultant ds. kwalifikacji nauczycielskich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, czynny wykładowca akademicki, kierownik merytoryczny kierunków studiów na WSB w Warszawie i WSB w Poznaniu, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, certyfikowany trener metodologii Insights Discovery™,właścicielka Kancelarii Mediacyjnej Primum Pactum, członek Polskiego Centrum Mediacji oddział w Warszawie, specjalistka w zakresie neurobiologicznych uwarunkowań procesu uczenia się, biolog, trener umięjętności miękkich, nauczyciel dyplomowany.

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.