EduLABOR
×

Mentoring menedżerski – pakiet 4 sesji

1950,00 

Informacje

Pakiet 4 sesji mentoringu – mentoring menedżerski.

Czas trwania sesji – ok. 1,5 h

Forma sesji: online

Mentoring osobisty to proces, w którym doświadczony mentor wspiera i doradza mniej doświadczonemu mentee w osiągnięciu określonych celów osobistych i zawodowych. Zasady mentoringu osobistego obejmują między innymi:

 • Klarowne cele – mentoring osobisty powinien być oparty na jasno określonych celach, które mentor i mentee ustalają na początku procesu. Cele te powinny być zgodne z potrzebami mentee i powinny być mierzalne i realistyczne.
 • Regularne spotkania – mentoring osobisty wymaga regularnych spotkań między mentorem a mentee, podczas których omawiają swoje postępy w pracy nad celami. Spotkania powinny być ustalane na stałe, a ich czas powinien być przestrzegany, aby nie tracić czasu na niepotrzebne dyskusje.
 • Wzajemny szacunek i zaufanie – relacja między mentorem a mentee powinna być oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Mentor powinien słuchać i rozumieć potrzeby mentee, a mentee powinien być otwarty na sugestie i rady mentora.
 • Indywidualne podejście – mentoring osobisty powinien być dostosowany do potrzeb i stylu pracy mentee. Mentor powinien być elastyczny i dostosować swoje podejście w zależności od osobistych preferencji mentee.
 • Prywatność i poufność – mentoring osobisty powinien być prowadzony w prywatności, a informacje przekazywane przez mentee powinny być poufne i nie powinny być udostępniane bez zgody mentee.
 • Wsparcie i motywacja – mentor powinien dostarczać mentee wsparcie i motywację w trudnych momentach. Powinien motywować mentee do pracy nad swoimi celami i pomagać mu w rozwiązywaniu problemów, które mogą się pojawić na drodze do ich osiągnięcia.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń – mentoring osobisty powinien być również oparty na wymianie wiedzy i doświadczeń między mentorem a mentee. Mentor powinien dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z mentee, co pozwoli mu na rozwój osobisty i zawodowy.

Mentoring to proces, który może przyczynić się do rozwoju zawodowego i osobistego mentee. Dzięki zastosowaniu zasad mentoringu, mentor i mentee mogą osiągnąć zamierzone cele i budować wartościowe relacje, które będą przetrwać po zakończeniu procesu mentoringu.

W swojej pracy stosuję metodę mentoringu kognitywnego.

W podejściu kognitywistycznym mentor odpowiedzialny jest za stworzenie planu procesu rozwojowego oraz kierowanie nim. Postęp realizacji planu musi być ewaluowany i dostosowywany do bieżących potrzeb. Ponadto ważne jest dostarczanie mentee potrzebnej wiedzy a co za tym idzie proponowanie konkretnych ćwiczeń, treningów, zadań, które pozwolą utrwalić to czego klient się nauczył. Ważnym elementem tego nurtu jest udrożnienie komunikacji zarówno wewnątrz i jak i na zewnątrz organizacji. Kolejnym ważnym zadaniem mentora jest udzielanie mentee konstruktywnego feedbacku i umiejętne wyciąganie z tego wniosków.

Warto również  zwrócić uwagę na to, że istnieje zależność między mentoringiem a  strategiami employer branding (EB). Mentoring będzie wpływał na wizerunek pracodawcy ponieważ zadowoleni pracownicy będą budować postrzeganie organizacji.

Pracownicy, którzy przejdą proces mentoringowy będą mogli korzystać ze zdobytych kompetencji i sami zostaną mentorami nie tylko dla współpracowników i podwładnych ale także dla swoich menedżerów, czy też dla osób z dużo większym doświadczeniem.

Sylwetka mentora:

Andrzej Bartosik:

Certyfikowany coach & mentor biznesowy, zawodowy mediator sądowy i cywilny z walidacją Ministerstwa Sprawiedliwości, terapeuta RTZ, wykładowca akademicki. 

20 lat doświadczenia w dużej firmie produkcyjnej na stanowisku menadżerskim stało się bazą do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami początkowo na poziomie uczelni wyższych w charakterze wykładowcy.

Od 2014 roku to właśnie działalność coachingowa i szkoleniowa stały się głównym obszarem mojego rozwoju zawodowego.

Obecnie prowadzę dzialalność trzech marek szkoleniowych zajmujących się odmiennymi obszarami.

Zapraszam.

Kompetencje formalne - coach/trener

 • Master of Business Administration WSB Merito w Poznaniu
 • Studia magisterskie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Studia Podyplomowe, kierunek: Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Studia podyplomowe, Kierunek: Coaching life,
 • Studia podyplomowe Akademia Trenera
 • Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy – KURS AKREDYTOWANY EMCC
 • Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy – KURS AKREDYTOWANY EMCC
 • Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne,
 • Szkolenie „Racjonalna Terapia Zachowania (wraz z warsztatami w indywidualnej  i grupowej RTZ)
 • Szkolenie „Coachig integratywno transpersonalny – coaching relacji”
 • Szkolenie „Coachig integratywno transpersonalny – praca z ciałem w coachingu”
 • Szkolenie „ Hipnoza generatywna w life coachingu”,
 • Szkolenie „Coaching relacji”,
 • Szkolenie „Coaching Tao
 • Walidacja Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Instytutu Analiz Polityczno Prawnych w zakresie mediacji cywilnych sądowych i pozasądowych.
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach karnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach cywilnych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w sprawach gospodarczych,
 • Szkolenie specjalistyczne i dyplom mediatora w zakresie mediacji w postępowaniu z prawa pracy (mediacji pracowniczych) i mediacji w organizacji.

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.