EduLABOR
×

Psychologia kryzysu dzieci i młodzieży – szkolenie dla pedagogów i nauczycieli

499,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 8 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu)

Dla kogo? 

Kurs dedykowany jest pedagogom, nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę na temat psychologii kryzysu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kryzysu u dzieci i młodzieży.

Cel ogólny kursu:

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi aspektami z zakresu kryzysu i sytuacji trudnych, oraz ich psychologicznych konsekwencji a także z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi pedagogów/nauczycieli pracujących z uczniami w kryzysie.

Kurs skupia się na specyfice sytuacji trudnych i radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych człowieka ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Stanowi on wsparcie codziennej pracy pedagogów, nauczycieli i osób wykonujących zawody pomocowe. Pozwala na pewniejsze działanie w sytuacjach, w których nauczyciele/pedagodzy powinni udzielać wsparcia lub rozpoznawać sytuacje trudne i kryzysowe u uczniów.

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie kursu znajdują sie min.:

  • neurobiologia stresu

  • rodzaje i specyfika sytuacji trudnych doświadczanych przez dzieci i młodzież

  • pomoc osobom w kryzysie: interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży

  • prewencja i zarządzanie kryzysem w środowisku szkolnym

 

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający doskonalenie zawodowe. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.