EduLABOR
×

Kompetencje mediacyjne liderów i skuteczne rozwiązywanie konfliktów w środowisku pracy

799,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 12 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu)

Dla kogo? 

Kurs dedykowany jest menadżerom i liderom oraz wszystkim osobom, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę na temat psychologii konfliktu i sytuacji trudnych oraz psychologii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji w miejscu pracy oraz budowaniu relacji opartej na otwartej i skutecznej komunikacji w warunkach konfliktu.

Kurs pozwala na nabycie podstawowych kompetencji mediacyjnych oraz zastosowania strategii zarządzania konfliktem w miejscu pracy (szczególnie istotne w organizacjach, które doświadczyły sytuacji mobbingu).

Cel ogólny kursu:

Jednym z najważniejszych i podstawowych fundamentów funkcjonowania i rozwijania biznesu jest budowanie relacji i zapobieganie eskalacji konfliktów oraz skuteczne ich rozwiązywanie W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi aspektami z zakresu psychologii komunikacji, a także z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi menadżerów i liderów w posługiwaniu się narzędziami mediacyjnymi i strategiami wspierającymi efektywną komunikację w konflikcie.

Kurs pozwala na pewniejsze działanie w sytuacjach, w których lider powinien korzystać z wiedzy i narzędzi wspierających rozwiązywania konfliktów.

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie kursu znajdują się min.:

  • Psychologia relacji interpersonalnych

  • Psychologia wpływu społecznego

  • Psychologia konfliktu

  • Style komunikacji  w konflikcie – rozpoznawanie i reagowanie

  • Mediacja jako narzędzie lidera pracy z konfliktem

  • Komunikacja w sytuacjach trudnych

  • Warsztat pracy lidera – mediatora

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający doskonalenie zawodowe. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.