EduLABOR
×

Wsparcie psychologiczne rezyliencji uczniów – praca na czynnikach chroniących (rozwiązania praktyczne dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów)

499,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 8 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu)

Dla kogo? 

Kurs dedykowany jest pedagogom, nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę na temat psychologicznego zjawiska rezyliencji (prężności i odporności) ze szczególnym uwzględnieniem wspierania rezyliencji u uczniów.

Cel ogólny kursu:

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z  aspektami wiedzy psychologicznej o zjawisku rezyliencji, a także z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi pedagogów/nauczycieli, dyrektorów szkół w projektowaniu działań edukacyjnych i wsparcie psychologicznego uczniów opartej na wspieraniu i rozwoju czynników chroniących i rozwijających rezyliencję u uczniów.

Kurs stanowi wsparcie codziennej pracy pedagogów, nauczycieli i osób wykonujących zawody pomocowe dla których skuteczna wsparcie psychologiczne uczniów stanowi podstawę warsztatu pracy. Pozwala na pewniejsze działanie w sytuacjach, w których nauczyciele/pedagodzy powinni korzystać z wiedzy i narzędzi wspierających uczniów.

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie kursu znajdują się min.:

  • Czym jest rezyliencja?

  • Czym są czynniki wspierające?

  • Jak rozwijać rezyliencję ?

  • Praktyczne rozwiązania i narzędzia pracy dla nauczycieli.

 

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający doskonalenie zawodowe. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.