EduLABOR
×

Praktyczna psychologia komunikacji w biznesie

699,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 6 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu)

Dla kogo? 

Kurs dedykowany jest menadżerom i liderom oraz wszystkim osobom, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę na temat psychologii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji w miejscu pracy oraz budowaniu relacji opartej na otwartej i skutecznej komunikacji.

Cel ogólny kursu:

Jednym z najważniejszych i podstawowych fundamentów funkcjonowania i rozwijania biznesu jest komunikacja. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi aspektami z zakresu psychologii komunikacji, a także z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi menadżerów i liderów w posługiwaniu się narzędziami i strategiami wspierającymi efektywną komunikację.

Kurs pozwala na pewniejsze działanie w sytuacjach, w których lider powinien korzystać z wiedzy i narzędzi wspierających skuteczną komunikację.

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie kursu znajdują się min.:

  • Psychologia relacji interpersonalnych

  • Psychologia wpływu społecznego

  • Praktyczne modele komunikacji

  • Style komunikacji – rozpoznawanie i reagowanie

  • Informacja zwrotna w komunikacji

  • Komunikacja w sytuacjach trudnych

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający doskonalenie zawodowe. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.