EduLABOR
×

Psychologia komunikacji – szkolenie dla pedagogów, nauczycieli i kadry oświatowej

499,00 

Informacje o kursie

Liczba godzin: 8 (jest to liczba godzin jaką potrzebujesz, aby zrealizować wszystkie moduły kursu)

Dla kogo? 

Kurs dedykowany jest pedagogom, nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę na temat psychologii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji w oświacie ( z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, pracownikami oświaty).

Cel ogólny kursu:

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi aspektami z zakresu psychologii komunikacji, a także z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi pedagogów/nauczycieli, menadżerów oświaty.

Kurs stanowi wsparcie codziennej pracy pedagogów, nauczycieli i osób wykonujących zawody pomocowe dla których skuteczna komunikacja stanowi podstawę warsztatu pracy. Pozwala na pewniejsze działanie w sytuacjach, w których nauczyciele/pedagodzy powinni korzystać z wiedzy i narzędzi wspierających skuteczną komunikację.

Wśród zagadnień poruszanych w trakcie kursu znajdują się min.:

  • Praktyczne modele komunikacji

  • Psychologia relacji interpersonalnych

  • Komunikacja w sytuacjach trudnych

  • Psychologia wpływu społecznego

 

Świadectwo/Certyfikat

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający doskonalenie zawodowe. 

EDULABOR to placówka wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem 232 WE. 4430.3.2015.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Izby Coachingu, Polskiego Centrum Mediacji (oddział w Warszawie) oraz posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

.        

© 2024 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.